Anglické nepravidelné slovesá • Learniv.com

Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Anglická nepravidelná slovesa snadno a rychle!

Anglické nepravidelné slovesá

abode
abode
zotrvať
alit
alit
zostúpiť, pristáť
arose
arisen
povstať, vzniknúť
awoke
awoken
zobudiť (sa)
was/were
been
byť
bore
borne/born
niesť, rodiť
beat
beaten
biť, tĺcť
became
become
stať sa
began
begun
začať
beheld
beheld
zbadať
bent
bent
ohýbať (sa)
bet
bet
staviť (sa)
bid
bid
prihadzovať v dražbe
bound
bound
viazať
bit
bitten
hrýzť
bled
bled
krvácať
blew
blown
fúkať
broke
broken
lámať
bred
bred
plodiť, chovať
brought
brought
priniesť
broadcast
broadcast
visielať rozhlasom
built
built
stavať, budovať
burnt
burnt
horieť, páliť
burst
burst
prasknúť
bought
bought
kúpiť
cast
cast
hádzať, odliať
caught
caught
chytiť
clung
clung
priľnúť
clad
clad
obliekať
came
come
prísť
cost
cost
stáť (peniaze)
crept
crept
liezť, plaziť sa
cut
cut
rezať
dealt
dealt
jednať
dug
dug
kopať
dove
dove
potápať sa
did
done
robiť, činiť
drew
drawn
kresliť, tiahnuť
dreamt
dreamt
snívať
drank
drunk
piť
drove
driven
šoférovať
dwelt
dwelt
bývať, zdržiavať sa
ate
eaten
jesť
fell
fallen
padať
fed
fed
kŕmiť, živiť
felt
felt
cítíť (sa)
fought
fought
bojovať
found
found
nájsť, nachádzať
fit
fit
hodiť sa, prispôsobiť sa
fled
fled
utiecť
flung
flung
hodiť, vrhať
flew
flown
letieť
forbade/forbad
forbidden
zakázať
forecast
forecast
predpovedať
foresaw
foreseen
predvídať
foretold
foretold
predpovedať
forgot
forgotten
zabudnúť
forgave
forgiven
odpustiť
forsook
forsaken
opustiť
froze
frozen
mrznúť
frostbit
frostbitten
omrznúť
got
got
dostať
gave
given
dať
went
gone
ísť
ground
ground
mlieť, obrúsiť
grew
grown
rásť
handwrote
handwritten
písať rukou
hung
hung
visieť, zavesiť
had
had
mať
heard
heard
počuť
hid
hidden
schovať (sa)
hit
hit
udrieť
held
held
držať
hurt
hurt
zraniť
chose
chosen
zvoliť, vybrať si
inlaid
inlaid
vkladať
input
input
vložiť, zapísať
kept
kept
držať, mať
knelt
knelt
kľačať
knit
knit
pliesť
knew
known
vedieť, poznať
laid
laid
položiť
led
led
viesť
leant
leant
nakláňať sa
leapt
leapt
skákať
learnt
learnt
učiť sa
left
left
opustiť, zanechať
lent
lent
požičať
let
let
nechať
lay
lain
ležať
lit
lit
rozsvietiť
lost
lost
stratiť
made
made
robiť
meant
meant
mieniť
met
met
stretnúť, poznať
misled
misled
zviesť, klamať
mistook
mistaken
pomýliť sa
misunderstood
misunderstood
ne(po)rozumieť
overdrew
overdrawn
prečerpať úver
overheard
overheard
započuť
overtook
overtaken
predstihnúť, prekvapiť
paid
paid
platiť
preset
preset
prednastaviť
proved
proven
dokázať
put
put
dať, položiť
quit
quit
ukončiť, opustiť
read
read
čítať
reproved
reproven
pokárhať, haniť
rid
rid
zbaviť (sa)
rode
ridden
jazdiť
rang
rung
zvoniť
rose
risen
vstať
ran
run
bežať
sawed
sawn
rezať (pílou)
said
said
povedať
saw
seen
vidieť
sought
sought
hľadať
sold
sold
predávať
sent
sent
poslať
set
set
položiť, nastaviť
sewed
sewn
šiť
shook
shaken
triasť
shaved
shaven
holiť (sa)
shore
shorn
strihať
shed
shed
zhodiť, prelievať
shone
shone
svietiť, žiariť
shod
shod
obuť, okovať
shot
shot
strieľať
showed
shown
ukázať
shrank
shrunk
zraziť (sa)
shut
shut
zatvoriť
sang
sung
spievať
sank
sunk
klesať
sat
sat
sedieť
slew
slain
zabiť
slept
slept
spať
slid
slid/slidden
kĺzať (sa)
slung
slung
mrštiť
slunk
slunk
kradnúť sa, plaziť sa
slit
slit
rozrezať
smelt
smelt
čuchať, páchnuť
snuck
snuck
zakrádať sa
sowed
sown
siať
spoke
spoken
hovoriť
sped
sped
ponáhľať
spelt
spelt
hláskovať
spent
spent
utrácať, stráviť (čas)
spilt
spilt
rozliať (sa)
spun
spun
priasť
spat
spat
pľuvať
split
split
rozštiepiť
spoilt
spoilt
skaziť (sa)
spread
spread
rozšíriť
sprang
sprung
skákať
stood
stood
stať
stole
stolen
kradnúť
stuck
stuck
strčiť, lepiť
stung
stung
pichnúť
stank
stunk
zapáchať
strode/strided
stridden
kráčať
struck
struck/stricken
udrieť
strung
strung
zviazať
stript
stript
vyzliecť (sa)
strove
striven
usilovať
sunburnt
sunburnt
opáliť (sa)
swore
sworn
prisahať
sweat
sweat
potiť sa
swept
swept
zametať
swelled
swollen
nadúvať
swam
swum
plávať
swung
swung
mávať, hojdať sa
took
taken
vziať
taught
taught
vyučovať
tore
torn
trhať
told
told
povdať, rozprávať
thought
thought
myslieť
throve
thriven
dariť sa
threw
thrown
hádzať
thrust
thrust
strčiť, vraziť
trod
trodden
šliapať
underwent
undergone
podstúpiť
understood
understood
rozumieť
undertook
undertaken
podniknúť
upset
upset
rozrušiť
vext
vext
rozčuľovať, otravovať
woke
woken
zobudiť (sa)
wore
worn
nosiť, mať oblečené
wove
woven
tkať
wed
wed
zosobášiť
wept
wept
plakať
wet
wet
vlhčiť
won
won
vyhrať, získať
wound
wound
navíjať
withdrew
withdrawn
odvolať
withheld
withheld
zamlčať,odoprieť
withstood
withstood
odolať
wrung
wrung
žmýkať
wrote
written
písať