Learniv
Learniv
▷ Časovanie pravidelné slovesá | Learniv.com
learniv.com  >  sk  >  Časovanie pravidelné slovesá

Časovanie pravidelné slovesá

abolished
abolished
zrušiť
aborted
aborted
abort
abounded
abounded
hojne
abridged
abridged
skrátiť
absconded
absconded
utiecť
absorbed
absorbed
absorbovať
abstained
abstained
zdržia
abused
abused
zneužívanie
accelerated
accelerated
urýchliť
accepted
accepted
súhlasiť
acclaimed
acclaimed
pozdravovat
acclimated
acclimated
aklimatizovať
accommodated
accommodated
ubytovať
accompanied
accompanied
sprevádzať
accomplished
accomplished
dokončiť
accorded
accorded
dohoda
accosted
accosted
obťažovať
accounted
accounted
účet
accredited
accredited
akreditovať
accumulated
accumulated
hromadí
accused
accused
obviniť
accustomed
accustomed
navyknúť
ached
ached
bolenie
achieved
achieved
dosiahnuť
acidified
acidified
okysliť
acknowledged
acknowledged
potvrdiť
acquainted
acquainted
zoznámenie
acquiesced
acquiesced
zmieriť
acquired
acquired
nadobudnúť
acquitted
acquitted
oslobodiť viny
acted
acted
chovať
activated
activated
Aktivovať
adapted
adapted
prispôsobiť
added
added
pridať
addressed
addressed
adresa
adhered
adhered
Dodržujte
adjoined
adjoined
susediť
adjourned
adjourned
odložiť
adjudicated
adjudicated
rozhodnúť
adjusted
adjusted
nastaviť
administered
administered
spravovať
administrated
administrated
spravovať
admired
admired
obdivovať
admitted
admitted
pripustiť
admonished
admonished
napomínať
adopted
adopted
prijať
adored
adored
zbožňujem
adorned
adorned
ozdobiť
adulated
adulated
pochlebovat
advanced
advanced
záloha
advertised
advertised
inzerovať
advised
advised
radia
affected
affected
ovplyvniť
affirmed
affirmed
AFFIRM
affixed
affixed
pripevniť
afforded
afforded
dovoliť si
affronted
affronted
urážka
aggravated
aggravated
zhoršiť
agitated
agitated
premiešajte
agreed
agreed
súhlasiť
aided
aided
pomoc
ailed
ailed
bolieť
aimed
aimed
cieľ
alarmed
alarmed
poplach
alienated
alienated
odcudziť
aligned
aligned
align
alleged
alleged
tvrdiť
alleviated
alleviated
zmierniť
allocated
allocated
prideliť
allotted
allotted
prideliť
allowed
allowed
dovoliť
alluded
alluded
narážať
allured
allured
lákať
altered
altered
alter
alternated
alternated
striedavý
amalgamated
amalgamated
fúzovať
amassed
amassed
hromadiť
amazed
amazed
Amaze
ambushed
ambushed
nástraha
amended
amended
pozmeniť
amounted
amounted
čiastka
amplified
amplified
zosilňovať
amputated
amputated
amputovať
amused
amused
baviť
analyzed
analyzed
analyzovať
anchored
anchored
Kotva
angered
angered
hnev
annexed
annexed
príloha
annihilated
annihilated
vyhladiť
announced
announced
oznámiť
annoyed
annoyed
otravovať
annulled
annulled
zrušil
anointed
anointed
pomazal
answered
answered
odpoveď
antagonized
antagonized
znepriateliť
anticipated
anticipated
predbiehať
apologized
apologized
ospravedlňovať
appealed
appealed
príťažlivosť
appeared
appeared
javí
appeased
appeased
upokojiť
applauded
applauded
Applaud
applied
applied
platiť
appointed
appointed
menovať
appraised
appraised
odhadnúť
appreciated
appreciated
oceniť
apprehended
apprehended
dopadnúť
apprised
apprised
Apprise
approached
approached
prístup
appropriated
appropriated
privlastniť
approved
approved
schvaľovať
approximated
approximated
približný
arbitrated
arbitrated
rozsudzovať
argued
argued
hádať sa
aroused
aroused
prebudilo
arranged
arranged
usporiadať
arrested
arrested
zatknúť
arrived
arrived
prísť
articulated
articulated
formulovať
ascended
ascended
zliesť
ascertained
ascertained
zistí
asked
asked
opýtať sa
aspired
aspired
túžiť
assailed
assailed
prepadnúť
assassinated
assassinated
zavraždiť
assaulted
assaulted
prepadnutia
assembled
assembled
zostaviť
assented
assented
súhlas
asserted
asserted
Assert
assessed
assessed
posúdiť
assigned
assigned
priradiť
assimilated
assimilated
asimilovať
assisted
assisted
asistovať
associated
associated
spolupracovník
assorted
assorted
roztriediť
assumed
assumed
predpokladať
assured
assured
uistiť
astonished
astonished
ohromiť
astounded
astounded
ohromiť
atoned
atoned
odčiniť
attached
attached
priložiť
attacked
attacked
útok
attained
attained
dosiahnuť
attempted
attempted
pokúsiť
attended
attended
navštevovať
attested
attested
atest
attracted
attracted
priťahovať
attributed
attributed
atribút
auctioned
auctioned
aukcie
audited
audited
audit
augmented
augmented
augment
authorized
authorized
povoliť
avenged
avenged
pomstiť
averaged
averaged
priemerný
averted
averted
Avert
avoided
avoided
vyhnúť
awaited
awaited
čaká
awakened
awakened
prebudiť
awarded
awarded
cena
axed
axed
sekera
babbled
babbled
blábolit
backed
backed
späť
bailed
bailed
kaucia
balanced
balanced
zostatok
bamboozled
bamboozled
dobehnúť
banned
banned
zákaz
banged
banged
tresk
banished
banished
vyhnať
barred
barred
bar
barbecued
barbecued
opekačka
bared
bared
nahý
bargained
bargained
zjednávať
barked
barked
štekať
bartered
bartered
vymieňať tovar
bashed
bashed
tresnúť
basted
basted
nasekať
batted
batted
netopier
battered
battered
šľahané
battled
battled
bitka
bawled
bawled
revať
beached
beached
pláž
beamed
beamed
lúč
beautified
beautified
skrašliť
beckoned
beckoned
pokynout
befriended
befriended
spriateliť
begged
begged
žobrať
beguiled
beguiled
nalákať
behaved
behaved
chovať
belched
belched
grgnutie
believed
believed
veriť
belittled
belittled
bagatelizovať
bellowed
bellowed
revať
belonged
belonged
patriť
belted
belted
remeň
bemoaned
bemoaned
nariekať
benefited
benefited
výhoda
berated
berated
nadávať
besieged
besieged
obliehať
bestowed
bestowed
prepožičať
betrayed
betrayed
zradiť
bettered
bettered
lepšie

pravidelné slovesá


Začať so štúdiom nepravidelných slovies:
Náhodná voľba

pravidelné slovesá & Anglické nepravidelné slovesá