Learniv
▷ Časovanie slovesa to ABOLISH | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  pravidelné slovesá  >  abolish


Časovanie slovesa to abolish

Preklad: zrušiť

Infinitív

abolish

/əˈbɒlɪʃ/

Minulý čas

abolished

/əˈbɒlɪʃt/

Príčastie minulé

abolished

/əˈbɒlɪʃt/

Časovanie pravidelného slovesa [abolish]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
abolish 
you
abolish 
he/she/it
abolishes 
we
abolish 
you
abolish 
they
abolish 

Prítomný priebehový

I
am abolishing 
you
are abolishing 
he/she/it
is abolishing 
we
are abolishing 
you
are abolishing 
they
are abolishing 

Minulý čas

I
abolished 
you
abolished 
he/she/it
abolished 
we
abolished 
you
abolished 
they
abolished 

Minulý priebehový

I
was abolishing 
you
were abolishing 
he/she/it
was abolishing 
we
were abolishing 
you
were abolishing 
they
were abolishing 

Predrítomný čas

I
have abolished 
you
have abolished 
he/she/it
has abolished 
we
have abolished 
you
have abolished 
they
have abolished 

Predprítomný čas priebehový

I
have been abolishing 
you
have been abolishing 
he/she/it
has been abolishing 
we
have been abolishing 
you
have been abolishing 
they
have been abolishing 

Predminulý

I
had abolished 
you
had abolished 
he/she/it
had abolished 
we
had abolished 
you
had abolished 
they
had abolished 

Predminulý priebehový

I
had been abolishing 
you
had been abolishing 
he/she/it
had been abolishing 
we
had been abolishing 
you
had been abolishing 
they
had been abolishing 

Budúce

I
will abolish 
you
will abolish 
he/she/it
will abolish 
we
will abolish 
you
will abolish 
they
will abolish 

Budúce priebehový

I
will be abolishing 
you
will be abolishing 
he/she/it
will be abolishing 
we
will be abolishing 
you
will be abolishing 
they
will be abolishing 

Predbudúci

I
will have abolished 
you
will have abolished 
he/she/it
will have abolished 
we
will have abolished 
you
will have abolished 
they
will have abolished 

Predbudúci priebehový

I
will have been abolishing 
you
will have been abolishing 
he/she/it
will have been abolishing 
we
will have been abolishing 
you
will have been abolishing 
they
will have been abolishing 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
pravidelného slovesa [abolish]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would abolish 
you
would abolish 
he/she/it
would abolish 
we
would abolish 
you
would abolish 
they
would abolish 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be abolishing 
you
would be abolishing 
he/she/it
would be abolishing 
we
would be abolishing 
you
would be abolishing 
they
would be abolishing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have abolished 
you
would have abolished 
he/she/it
would have abolished 
we
would have abolished 
you
would have abolished 
they
would have abolished 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been abolishing 
you
would have been abolishing 
he/she/it
would have been abolishing 
we
would have been abolishing 
you
would have been abolishing 
they
would have been abolishing 

Konjunktív
(Subjunktiv)
pravidelného slovesa [abolish]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
abolish 
you
abolish 
he/she/it
abolish 
we
abolish 
you
abolish 
they
abolish 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
abolished 
you
abolished 
he/she/it
abolished 
we
abolished 
you
abolished 
they
abolished 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had abolished 
you
had abolished 
he/she/it
had abolished 
we
had abolished 
you
had abolished 
they
had abolished 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
pravidelného slovesa [abolish]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
abolish 
you
Let´s abolish 
he/she/it
abolish 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
pravidelného slovesa [abolish]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
abolishing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
abolished 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 pravidelné slovesá & Nepravidelné slovesá