Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas ABUY ** | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  abuy


Nepravidelné sloveso a minulý čas abuy **

Infinitív

abuy **

Minulý čas

abought

Príčastie minulé

abought** Toto sloveso (vo všetkých tvaroch) je zastarané alebo sa používa len v niektorých dialektoch a špeciálnych prípadoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

buy

[baɪ]

bought

[bɔːt]

bought
boughten

[bɔːt]
[bɔːtn]
Nepravidelné slovesá