Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas ADRAW** | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  adraw


Nepravidelné sloveso a minulý čas adraw**

Infinitív

adraw**

Minulý čas

adrew

Príčastie minulé

adrawn** Toto sloveso (vo všetkých tvaroch) je zastarané alebo sa používa len v niektorých dialektoch a špeciálnych prípadoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

draw

[drɔː]

drew

[druː]

drawn

[drɔːn]
Nepravidelné slovesá