Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas BEDRAW | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  bedraw


Nepravidelné sloveso a minulý čas bedraw

Infinitív

bedraw

Minulý čas

bedrew

Príčastie minulé

bedrawnSloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

draw

[drɔː]

drew

[druː]

drawn

[drɔːn]
Nepravidelné slovesá