Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas BEDRIVE | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  bedrive


Nepravidelné sloveso a minulý čas bedrive

Infinitív

bedrive

Minulý čas

bedrove

Príčastie minulé

bedrivenSloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

drive

[draɪv]

drove
drave

[drəʊv]
[dræv]

driven

[ˈdrɪvn]
Nepravidelné slovesá