LEARNIV.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  bedwell


Nepravidelné sloveso a minulý čas bedwell

Infinitív

bedwell

Minulý čas

bedwelt

bedwelled

Príčastie minulé

bedwelt

bedwelled

   
   


Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

dwell

[dwel]

dwelled
dwelt

[dweld]
[dwelt]

dwelled
dwelt

[dweld]
[dwelt]
Nepravidelné slovesá