Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas BELEAVE | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  beleave


Nepravidelné sloveso a minulý čas beleave

Infinitív

beleave

Minulý čas

beleft

Príčastie minulé

beleft

belaft ** Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

leave

[liːv]

left

[left]

left
laft

[left]
[left]
Nepravidelné slovesá