LEARNIV.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  beshine


Nepravidelné sloveso a minulý čas beshine **

Infinitív

beshine **

Minulý čas

beshone

beshined

Príčastie minulé

beshone

beshined** Toto sloveso (vo všetkých tvaroch) je zastarané alebo sa používa len v niektorých dialektoch a špeciálnych prípadoch


   
   


Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

shine

[ʃaɪn]

shone
shined

[ʃɒn]
[ʃaɪnd]

shone
shined

[ʃɒn]
[ʃaɪnd]
Nepravidelné slovesá