Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas BROADCAST | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  broadcast


Nepravidelné sloveso a minulý čas broadcast

B2 Preklad: visielať rozhlasom

Infinitív

broadcast

[ˈbrɔːdkɑːst]

Minulý čas

broadcast

[ˈbrɔːdkɑːst]

Príčastie minulé

broadcast

[ˈbrɔːdkɑːst]


Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

cast

[kɑːst]

cast

[kɑːst]

cast

[kɑːst]


Časovanie nepravidelného slovesa [broadcast]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
broadcast 
you
broadcast 
he/she/it
broadcasts 
we
broadcast 
you
broadcast 
they
broadcast 

Prítomný priebehový

I
am broadcasting 
you
are broadcasting 
he/she/it
is broadcasting 
we
are broadcasting 
you
are broadcasting 
they
are broadcasting 

Minulý čas

I
broadcast 
you
broadcast 
he/she/it
broadcast 
we
broadcast 
you
broadcast 
they
broadcast 

Minulý priebehový

I
was broadcasting 
you
were broadcasting 
he/she/it
was broadcasting 
we
were broadcasting 
you
were broadcasting 
they
were broadcasting 

Predrítomný čas

I
have broadcast 
you
have broadcast 
he/she/it
has broadcast 
we
have broadcast 
you
have broadcast 
they
have broadcast 

Predprítomný čas priebehový

I
have been broadcasting 
you
have been broadcasting 
he/she/it
has been broadcasting 
we
have been broadcasting 
you
have been broadcasting 
they
have been broadcasting 

Predminulý

I
had broadcast 
you
had broadcast 
he/she/it
had broadcast 
we
had broadcast 
you
had broadcast 
they
had broadcast 

Predminulý priebehový

I
had been broadcasting 
you
had been broadcasting 
he/she/it
had been broadcasting 
we
had been broadcasting 
you
had been broadcasting 
they
had been broadcasting 

Budúce

I
will broadcast 
you
will broadcast 
he/she/it
will broadcast 
we
will broadcast 
you
will broadcast 
they
will broadcast 

Budúce priebehový

I
will be broadcasting 
you
will be broadcasting 
he/she/it
will be broadcasting 
we
will be broadcasting 
you
will be broadcasting 
they
will be broadcasting 

Predbudúci

I
will have broadcast 
you
will have broadcast 
he/she/it
will have broadcast 
we
will have broadcast 
you
will have broadcast 
they
will have broadcast 

Predbudúci priebehový

I
will have been broadcasting 
you
will have been broadcasting 
he/she/it
will have been broadcasting 
we
will have been broadcasting 
you
will have been broadcasting 
they
will have been broadcasting 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [broadcast]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would broadcast 
you
would broadcast 
he/she/it
would broadcast 
we
would broadcast 
you
would broadcast 
they
would broadcast 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be broadcasting 
you
would be broadcasting 
he/she/it
would be broadcasting 
we
would be broadcasting 
you
would be broadcasting 
they
would be broadcasting 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have broadcast 
you
would have broadcast 
he/she/it
would have broadcast 
we
would have broadcast 
you
would have broadcast 
they
would have broadcast 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been broadcasting 
you
would have been broadcasting 
he/she/it
would have been broadcasting 
we
would have been broadcasting 
you
would have been broadcasting 
they
would have been broadcasting 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [broadcast]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
broadcast 
you
broadcast 
he/she/it
broadcast 
we
broadcast 
you
broadcast 
they
broadcast 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
broadcast 
you
broadcast 
he/she/it
broadcast 
we
broadcast 
you
broadcast 
they
broadcast 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had broadcast 
you
had broadcast 
he/she/it
had broadcast 
we
had broadcast 
you
had broadcast 
they
had broadcast 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [broadcast]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
broadcast 
you
Let's broadcast 
he/she/it
broadcast 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [broadcast]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
broadcasting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
broadcast 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá