Learniv
▷ Predminulý build | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  build  >  Predminulý


Predminulý build
Preklad: stavať, budovať
Nachádzate sa na stránke pre nepravidelné sloveso build


Predminulý

I had builtPredminulý (Past perfect)

I
had built 
you
had built 
he/she/it
had built 
we
had built 
you
had built 
they
had built 


Infinitív

build

Nepravidelné slovesá