learniv.com  >  sk  >  Nemecká nepravidelné slovesá

Nepravidelné slovesá Nemčina

er bäckt
er backte
er hat gebacken
piecť
er bedarf
er bedurfte
er hat bedurft
potrebovať
er befehlt
er befahl
er hat befohlen
rozkazovať
er beginnt
er begann
er hat begonnen
začať
er beißt
er biss
er hat gebissen
hrýzť
er birgt
er barg
er hat geborgen
skryť
er birst
er barst
er ist geborsten
puknúť
er betrügt
er betrog
er hat betrogen
podvádzať
er bewegt
er bewog
er hat bewogen
donútiť
er biegt
er bog
er hat gebogen
ohýbať




Hľadáte konkrétny nepravidelné sloveso?





Nepravidelné slovesá


backen - piecť bedürfen - potrebovať befehlen - rozkazovať beginnen - začať beißen - hrýzť bergen - skryť bersten - puknúť betrügen - podvádzať bewegen - donútiť biegen - ohýbať bieten - ponúkať binden - viazať bitten - prosiť blasen - fúkať bleiben - zostať braten - piecť, smažiť brechen - zlomiť brennen - horieť bringen - doniesť denken - myslieť dreschen - mlátiť dringen - naliehať dürfen - smieť empfangen - prijať empfehlen - odporučiť empfinden - pocítiť erklimmen - vyšplhať sa erlöschen - zhasnúť erschrecken - zľaknúť sa erwägen - uvažovať essen - jesť fahren - jet fallen - spadnúť fangen - chytať fechten - šermovať finden - nájsť flechten - pliesť fliegen - letieť fliehen - utekať fließen - tiecť fressen - žrať frieren - mrznúť gären - kvasiť gebären - rodiť geben - dať gedeihen - dariť sa gehen - ísť gelingen - podariť sa gelten - platiť genesen - uzdraviť sa genießen - vychutnávať geraten - ocitnúť sa geschehen - stať sa gewinnen - vyhrať gießen - liať gleichen - rovnať sa gleiten - kĺzať sa glimmen - tlieť graben - kopať greifen - mať haben - mať halten - držať hängen - visieť hauen - kosiť heben - dvíhať heißen - menovať sa helfen - pomôcť kennen - poznať klingen - znieť kneifen - priškripnúť, štiepať kommen - prísť können - moci kriechen - liezť laden - nakladať lassen - nechať laufen - bežať leiden - trpieť leihen - požičať lesen - čítať liegen - ležať lügen - klamať mahlen - mlieť meiden - vyvarovať sa melken - dôjsť messen - merať misslingen - nedařit sa mögen - chcieť müssen - musieť nehmen - vziať nennen - menovať pfeifen - pískať preisen - velebiť quellen - prýštiť raten - radiť reiben - trieť reißen - trhať, cestovať reiten - jazdiť (na koni) rennen - bežať riechen - voňať ringen - zápasiť rinnen - tiecť rufen - volať salzen - soliť saufen - chlastat schaffen - tvoriť scheiden - oddeliť, lúčiť sa scheinen - svietiť schieben - sunout schießen - strieľať schinden - sťahovať schlafen - spať schlagen - biť schleichen - plížiť sa schleifen - brúsiť schließen - zavrieť schlingen - prehĺtať schmeißen - hádzať schmelzen - topiť schneiden - rezať schreiben - písať schreien - kričať schreiten - kráčať schweigen - mlčať schwellen - napučiavať schwimmen - plávať schwinden - miznúť schwingen - mávať schwören - prisahať sehen - vidieť sein - byť senden - posielať singen - spievať sinken - klesať sinnen - premýšľať sitzen - sedieť sollen - mať (povinnosť) spalten - štiepať speien - pľuvať spinnen - priasť sprechen - hovoriť sprießen - vyraziť springen - skákať stechen - pichať stecken - visieť stehen - stáť stehlen - kradnúť steigen - stúpať sterben - zomrieť stinken - páchnuť stoßen - strkať streichen - hladiť, trieť streiten - hádať sa tragen - nosiť treffen - stretnúť treiben - hnať treten - šliapnuť trinken - piť trügen - klamať tun - robiť verderben - kaziť sa verdrießen - mrzieť vergessen - zabudnúť verlieren - stratiť, prehrať verlöschen - zhasnúť verzeihen - odpustiť wachsen - rast wägen - vážiť waschen - prať weben - tkať weichen - ustúpiť weisen - ukázať wenden - obrátiť werben - najať werden - stať sa werfen - hodiť wiegen - vážiť winden - vinúť, krútiť wissen - vedieť wollen - chcieť ziehen - ťahať zwingen - nútiť
Začať so štúdiom nepravidelných slovies:
Náhodná voľba

Časovanie slovies v nemčine