Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - ABDICHTEN | Learniv.com

learniv.com  >  sk  >  Nemecká nepravidelné slovesá  >  abdichten

Časovanie slovesa: abdichten


Preklad: utesniť

Prítomný čas

er dichtet ab

Préteritum

er dichtete ab

Perfektum

er hat abgedichtetČasovanie slovesa pravidelného slovesa [abdichten]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
dichte ab 
du
dichtest ab 
er/sie/es
dichtet ab 
wir
dichten ab 
ihr
dichtet ab 
sie/Sie
dichten ab 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
dichtete ab 
du
dichtetest ab 
er/sie/es
dichtete ab 
wir
dichteten ab 
ihr
dichtetet ab 
sie/Sie
dichteten ab 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
habe abgedichtet 
du
hast abgedichtet 
er/sie/es
hat abgedichtet 
wir
haben abgedichtet 
ihr
habt abgedichtet 
sie/Sie
haben abgedichtet 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte abgedichtet 
du
hattest abgedichtet 
er/sie/es
hatte abgedichtet 
wir
hatten abgedichtet 
ihr
hattet abgedichtet 
sie/Sie
hatten abgedichtet 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde abdichten 
du
wirst abdichten 
er/sie/es
wird abdichten 
wir
werden abdichten 
ihr
werdet abdichten 
sie/Sie
werden abdichten 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde abgedichtet haben 
du
wirst abgedichtet haben 
er/sie/es
wird abgedichtet haben 
wir
werden abgedichtet haben 
ihr
werdet abgedichtet haben 
sie/Sie
werden abgedichtet haben 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa pravidelného slovesa [abdichten]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
dichte ab 
du
dichtest ab 
er/sie/es
dichte ab 
wir
dichten ab 
ihr
dichtet ab 
sie/Sie
dichten ab 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe abgedichtet 
du
habest abgedichtet 
er/sie/es
habe abgedichtet 
wir
haben abgedichtet 
ihr
habet abgedichtet 
sie/Sie
haben abgedichtet 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde abdichten 
du
werdest abdichten 
er/sie/es
werde abdichten 
wir
werden abdichten 
ihr
werdet abdichten 
sie/Sie
werden abdichten 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde abgedichtet haben 
du
werdest abgedichtet haben 
er/sie/es
werde abgedichtet haben 
wir
werden abgedichtet haben 
ihr
werdet abgedichtet haben 
sie/Sie
werden abgedichtet haben 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
dichtete ab 
du
dichtetest ab 
er/sie/es
dichtete ab 
wir
dichteten ab 
ihr
dichtetet ab 
sie/Sie
dichteten ab 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte abgedichtet 
du
hättest abgedichtet 
er/sie/es
hätte abgedichtet 
wir
hätten abgedichtet 
ihr
hättet abgedichtet 
sie/Sie
hätten abgedichtet 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde abdichten 
du
würdest abdichten 
er/sie/es
würde abdichten 
wir
würden abdichten 
ihr
würdet abdichten 
sie/Sie
würden abdichten 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde abgedichtet haben 
du
würdest abgedichtet haben 
er/sie/es
würde abgedichtet haben 
wir
würden abgedichtet haben 
ihr
würdet abgedichtet haben 
sie/Sie
würden abgedichtet haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá pravidelného slovesa [abdichten]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
dichte ab 
ihr
dichtet ab 

Príčastie (Partizip) slovesa pravidelného slovesa [abdichten]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
abdichtend 

Príčastie minulé

ich
abgedichtet 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Časovanie slovies v nemčine