Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - BACKEN | Learniv.com


Časovanie slovesa: backen


Preklad: piecť

Prítomný čas

er bäckt

Préteritum

er backte

Perfektum

er hat gebackenČasovanie slovesa nepravidelného slovesa [backen]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
backe 
du
bäckst; backst 
er/sie/es
bäckt; backt 
wir
backen 
ihr
backt 
sie/Sie
backen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
buk; backte 
du
bukst; backtest 
er/sie/es
buk; backte 
wir
buken; backten 
ihr
bukt; backtet 
sie/Sie
buken; backten 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
habe gebacken 
du
hast gebacken 
er/sie/es
hat gebacken 
wir
haben gebacken 
ihr
habt gebacken 
sie/Sie
haben gebacken 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte gebacken 
du
hattest gebacken 
er/sie/es
hatte gebacken 
wir
hatten gebacken 
ihr
hattet gebacken 
sie/Sie
hatten gebacken 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde backen 
du
wirst backen 
er/sie/es
wird backen 
wir
werden backen 
ihr
werdet backen 
sie/Sie
werden backen 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gebacken haben 
du
wirst gebacken haben 
er/sie/es
wird gebacken haben 
wir
werden gebacken haben 
ihr
werdet gebacken haben 
sie/Sie
werden gebacken haben 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [backen]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
backe 
du
backest 
er/sie/es
backe 
wir
backen 
ihr
backet 
sie/Sie
backen 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe gebacken 
du
habest gebacken 
er/sie/es
habe gebacken 
wir
haben gebacken 
ihr
habet gebacken 
sie/Sie
haben gebacken 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde backen 
du
werdest backen 
er/sie/es
werde backen 
wir
werden backen 
ihr
werdet backen 
sie/Sie
werden backen 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gebacken haben 
du
werdest gebacken haben 
er/sie/es
werde gebacken haben 
wir
werden gebacken haben 
ihr
werdet gebacken haben 
sie/Sie
werden gebacken haben 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
büke; backte 
du
bükest; bükst ; backtest 
er/sie/es
büke; backte 
wir
büken; backten 
ihr
büket; bükt; backtet 
sie/Sie
büken; backten 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gebacken 
du
hättest gebacken 
er/sie/es
hätte gebacken 
wir
hätten gebacken 
ihr
hättet gebacken 
sie/Sie
hätten gebacken 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde backen 
du
würdest backen 
er/sie/es
würde backen 
wir
würden backen 
ihr
würdet backen 
sie/Sie
würden backen 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gebacken haben 
du
würdest gebacken haben 
er/sie/es
würde gebacken haben 
wir
würden gebacken haben 
ihr
würdet gebacken haben 
sie/Sie
würden gebacken haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [backen]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
backe; back 
ihr
backt 

Príčastie (Partizip) slovesa nepravidelného slovesa [backen]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
backend 

Príčastie minulé

ich
gebacken 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina