Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - BEDÜRFEN | Learniv.com

learniv.com  >  sk  >  Nemecká nepravidelné slovesá  >  bedürfen

Časovanie slovesa: bedürfen


Preklad: potrebovať

Prítomný čas

er bedarf

Préteritum

er bedurfte

Perfektum

er hat bedurftČasovanie slovesa nepravidelného slovesa [bedürfen]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
bedarf 
du
bedarfst 
er/sie/es
bedarf 
wir
bedürfen 
ihr
bedürft 
sie/Sie
bedürfen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
bedurfte 
du
bedurftest 
er/sie/es
bedurfte 
wir
bedurften 
ihr
bedurftet 
sie/Sie
bedurften 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
habe bedurft 
du
hast bedurft 
er/sie/es
hat bedurft 
wir
haben bedurft 
ihr
habt bedurft 
sie/Sie
haben bedurft 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte bedurft 
du
hattest bedurft 
er/sie/es
hatte bedurft 
wir
hatten bedurft 
ihr
hattet bedurft 
sie/Sie
hatten bedurft 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde bedürfen 
du
wirst bedürfen 
er/sie/es
wird bedürfen 
wir
werden bedürfen 
ihr
werdet bedürfen 
sie/Sie
werden bedürfen 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde bedurft haben 
du
wirst bedurft haben 
er/sie/es
wird bedurft haben 
wir
werden bedurft haben 
ihr
werdet bedurft haben 
sie/Sie
werden bedurft haben 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [bedürfen]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
bedürfe 
du
bedürfest 
er/sie/es
bedürfe 
wir
bedürfen 
ihr
bedürfet 
sie/Sie
bedürfen 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe bedurft 
du
habest bedurft 
er/sie/es
habe bedurft 
wir
haben bedurft 
ihr
habet bedurft 
sie/Sie
haben bedurft 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde bedürfen 
du
werdest bedürfen 
er/sie/es
werde bedürfen 
wir
werden bedürfen 
ihr
werdet bedürfen 
sie/Sie
werden bedürfen 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde bedurft haben 
du
werdest bedurft haben 
er/sie/es
werde bedurft haben 
wir
werden bedurft haben 
ihr
werdet bedurft haben 
sie/Sie
werden bedurft haben 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
bedürfte 
du
bedürftest 
er/sie/es
bedürfte 
wir
bedürften 
ihr
bedürftet 
sie/Sie
bedürften 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte bedurft 
du
hättest bedurft 
er/sie/es
hätte bedurft 
wir
hätten bedurft 
ihr
hättet bedurft 
sie/Sie
hätten bedurft 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde bedürfen 
du
würdest bedürfen 
er/sie/es
würde bedürfen 
wir
würden bedürfen 
ihr
würdet bedürfen 
sie/Sie
würden bedürfen 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde bedurft haben 
du
würdest bedurft haben 
er/sie/es
würde bedurft haben 
wir
würden bedurft haben 
ihr
würdet bedurft haben 
sie/Sie
würden bedurft haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [bedürfen]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
bedürfe; bedürf 
ihr
bedürft 

Príčastie (Partizip) slovesa nepravidelného slovesa [bedürfen]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
bedürfend 

Príčastie minulé

ich
bedurft 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina