Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - BRINGEN | Learniv.com

learniv.com  >  sk  >  Nemecká nepravidelné slovesá  >  bringen

Časovanie slovesa: bringen


Preklad: doniesť

Prítomný čas

er bringt

Préteritum

er brachte

Perfektum

er hat gebrachtČasovanie slovesa nepravidelného slovesa [bringen]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
bringe 
du
bringst 
er/sie/es
bringt 
wir
bringen 
ihr
bringt 
sie/Sie
bringen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
brachte 
du
brachtest 
er/sie/es
brachte 
wir
brachten 
ihr
brachtet 
sie/Sie
brachten 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
habe gebracht 
du
hast gebracht 
er/sie/es
hat gebracht 
wir
haben gebracht 
ihr
habt gebracht 
sie/Sie
haben gebracht 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte gebracht 
du
hattest gebracht 
er/sie/es
hatte gebracht 
wir
hatten gebracht 
ihr
hattet gebracht 
sie/Sie
hatten gebracht 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde bringen 
du
wirst bringen 
er/sie/es
wird bringen 
wir
werden bringen 
ihr
werdet bringen 
sie/Sie
werden bringen 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gebracht haben 
du
wirst gebracht haben 
er/sie/es
wird gebracht haben 
wir
werden gebracht haben 
ihr
werdet gebracht haben 
sie/Sie
werden gebracht haben 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [bringen]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
bringe 
du
bringest 
er/sie/es
bringe 
wir
bringen 
ihr
bringet 
sie/Sie
bringen 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe gebracht 
du
habest gebracht 
er/sie/es
habe gebracht 
wir
haben gebracht 
ihr
habet gebracht 
sie/Sie
haben gebracht 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde bringen 
du
werdest bringen 
er/sie/es
werde bringen 
wir
werden bringen 
ihr
werdet bringen 
sie/Sie
werden bringen 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gebracht haben 
du
werdest gebracht haben 
er/sie/es
werde gebracht haben 
wir
werden gebracht haben 
ihr
werdet gebracht haben 
sie/Sie
werden gebracht haben 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
brächte 
du
brächtest 
er/sie/es
brächte 
wir
brächten 
ihr
brächtet 
sie/Sie
brächten 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gebracht 
du
hättest gebracht 
er/sie/es
hätte gebracht 
wir
hätten gebracht 
ihr
hättet gebracht 
sie/Sie
hätten gebracht 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde bringen 
du
würdest bringen 
er/sie/es
würde bringen 
wir
würden bringen 
ihr
würdet bringen 
sie/Sie
würden bringen 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gebracht haben 
du
würdest gebracht haben 
er/sie/es
würde gebracht haben 
wir
würden gebracht haben 
ihr
würdet gebracht haben 
sie/Sie
würden gebracht haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [bringen]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
bringe; bring 
ihr
bringt 

Príčastie (Partizip) slovesa nepravidelného slovesa [bringen]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
bringend 

Príčastie minulé

ich
gebracht 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina