learniv.com  >  sk  >  Nemecká nepravidelné slovesá  >  erlöschen

Časovanie slovesa: erlöschen


Preklad: zhasnúť

Prítomný čas

er erlischt

Préteritum

er erlosch

Perfektum

er ist erloschenČasovanie slovesa nepravidelného slovesa [erlöschen]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
erlösche 
du
erlischst 
er/sie/es
erlischt 
wir
erlöschen 
ihr
erlöscht 
sie/Sie
erlöschen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
erlosch 
du
erloschest; erloscht 
er/sie/es
erlosch 
wir
erloschen 
ihr
erloscht 
sie/Sie
erloschen 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
bin erloschen 
du
bist erloschen 
er/sie/es
ist erloschen 
wir
sind erloschen 
ihr
seid erloschen 
sie/Sie
sind erloschen 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
war erloschen 
du
warst erloschen 
er/sie/es
war erloschen 
wir
waren erloschen 
ihr
wart erloschen 
sie/Sie
waren erloschen 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde erlöschen 
du
wirst erlöschen 
er/sie/es
wird erlöschen 
wir
werden erlöschen 
ihr
werdet erlöschen 
sie/Sie
werden erlöschen 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde erloschen sein 
du
wirst erloschen sein 
er/sie/es
wird erloschen sein 
wir
werden erloschen sein 
ihr
werdet erloschen sein 
sie/Sie
werden erloschen sein 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [erlöschen]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
erlösche 
du
erlöschest 
er/sie/es
erlösche 
wir
erlöschen 
ihr
erlöschet 
sie/Sie
erlöschen 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
sei erloschen 
du
seiest erloschen; seist erloschen 
er/sie/es
sei erloschen 
wir
seien erloschen 
ihr
seiet erloschen 
sie/Sie
seien erloschen 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde erlöschen 
du
werdest erlöschen 
er/sie/es
werde erlöschen 
wir
werden erlöschen 
ihr
werdet erlöschen 
sie/Sie
werden erlöschen 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde erloschen sein 
du
werdest erloschen sein 
er/sie/es
werde erloschen sein 
wir
werden erloschen sein 
ihr
werdet erloschen sein 
sie/Sie
werden erloschen sein 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
erlösche 
du
erlöschest; erlöschst 
er/sie/es
erlösche 
wir
erlöschen 
ihr
erlöschet; erlöscht 
sie/Sie
erlöschen 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
wäre erloschen 
du
wärest erloschen 
er/sie/es
wäre erloschen 
wir
wären erloschen 
ihr
wäret erloschen 
sie/Sie
wären erloschen 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde erlöschen 
du
würdest erlöschen 
er/sie/es
würde erlöschen 
wir
würden erlöschen 
ihr
würdet erlöschen 
sie/Sie
würden erlöschen 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde erloschen sein 
du
würdest erloschen sein 
er/sie/es
würde erloschen sein 
wir
würden erloschen sein 
ihr
würdet erloschen sein 
sie/Sie
würden erloschen sein 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [erlöschen]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
erlisch 
ihr
erlöscht 

Príčastie (Partizip) slovesa nepravidelného slovesa [erlöschen]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
erlöschend 

Príčastie minulé

ich
erloschen 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina