Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - GEDEIHEN | Learniv.com

learniv.com  >  sk  >  Nemecká nepravidelné slovesá  >  gedeihen

Časovanie slovesa: gedeihen


Preklad: dariť sa

Prítomný čas

er gedeiht

Préteritum

er gedieh

Perfektum

er ist gediehenČasovanie slovesa nepravidelného slovesa [gedeihen]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
gedeihe 
du
gedeihst 
er/sie/es
gedeiht 
wir
gedeihen 
ihr
gedeiht 
sie/Sie
gedeihen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
gedieh 
du
gediehst 
er/sie/es
gedieh 
wir
gediehen 
ihr
gedieht 
sie/Sie
gediehen 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
bin gediehen 
du
bist gediehen 
er/sie/es
ist gediehen 
wir
sind gediehen 
ihr
seid gediehen 
sie/Sie
sind gediehen 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
war gediehen 
du
warst gediehen 
er/sie/es
war gediehen 
wir
waren gediehen 
ihr
wart gediehen 
sie/Sie
waren gediehen 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde gedeihen 
du
wirst gedeihen 
er/sie/es
wird gedeihen 
wir
werden gedeihen 
ihr
werdet gedeihen 
sie/Sie
werden gedeihen 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gediehen sein 
du
wirst gediehen sein 
er/sie/es
wird gediehen sein 
wir
werden gediehen sein 
ihr
werdet gediehen sein 
sie/Sie
werden gediehen sein 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [gedeihen]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
gedeihe 
du
gedeihest 
er/sie/es
gedeihe 
wir
gedeihen 
ihr
gedeihet 
sie/Sie
gedeihen 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
sei gediehen 
du
seiest gediehen; seist gediehen 
er/sie/es
sei gediehen 
wir
seien gediehen 
ihr
seiet gediehen 
sie/Sie
seien gediehen 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde gedeihen 
du
werdest gedeihen 
er/sie/es
werde gedeihen 
wir
werden gedeihen 
ihr
werdet gedeihen 
sie/Sie
werden gedeihen 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gediehen sein 
du
werdest gediehen sein 
er/sie/es
werde gediehen sein 
wir
werden gediehen sein 
ihr
werdet gediehen sein 
sie/Sie
werden gediehen sein 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
gediehe 
du
gediehest 
er/sie/es
gediehe 
wir
gediehen 
ihr
gediehet 
sie/Sie
gediehen 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
wäre gediehen 
du
wärest gediehen 
er/sie/es
wäre gediehen 
wir
wären gediehen 
ihr
wäret gediehen 
sie/Sie
wären gediehen 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde gedeihen 
du
würdest gedeihen 
er/sie/es
würde gedeihen 
wir
würden gedeihen 
ihr
würdet gedeihen 
sie/Sie
würden gedeihen 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gediehen sein 
du
würdest gediehen sein 
er/sie/es
würde gediehen sein 
wir
würden gediehen sein 
ihr
würdet gediehen sein 
sie/Sie
würden gediehen sein 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [gedeihen]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
gedeihe; gedeih 
ihr
gedeiht 

Príčastie (Partizip) slovesa nepravidelného slovesa [gedeihen]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
gedeihend 

Príčastie minulé

ich
gediehen 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina