-->


Časovanie slovesa: gehen


Preklad: ísť

prítomný čas

er geht

Préteritum

er ging

perfektum

er ist gegangen

   
   


Časovanie slovesa nepravidelného slovesa [gehen]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbanie slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovanie sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. Robiť, robím) a zložené (napr. Robil som, budem robiť).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jenoduché: prítomný (prezentuje) a minulý (Préteritum). Ďalšie štyri časy sú zloženej , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Ku zloženým časom náleží čas budúce (Futurum I), minulý zložený (Perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas - prezentuje

ich
gehe 
du
gehst 
er/sie/es
geht 
wir
gehen 
ihr
geht 
sie/Sie
gehen 

Predminulý čas - plusquamperfektum

ich
ging 
du
gingst 
er/sie/es
ging 
wir
gingen 
ihr
gingt 
sie/Sie
gingen 

Minulý čas jednoduchý - Préteritum

ich
bin gegangen 
du
bist gegangen 
er/sie/es
ist gegangen 
wir
sind gegangen 
ihr
seid gegangen 
sie/Sie
sind gegangen 

Minulý čas zložený - Perfektum

ich
war gegangen 
du
warst gegangen 
er/sie/es
war gegangen 
wir
waren gegangen 
ihr
wart gegangen 
sie/Sie
waren gegangen 

Budúci čas - Futurum I

ich
werde gehen 
du
wirst gehen 
er/sie/es
wird gehen 
wir
werden gehen 
ihr
werdet gehen 
sie/Sie
werden gehen 

Predbudúci čas - FUTURE II

ich
werde gegangen sein 
du
wirst gegangen sein 
er/sie/es
wird gegangen sein 
wir
werden gegangen sein 
ihr
werdet gegangen sein 
sie/Sie
werden gegangen sein 

konjunktív (Subjunktiv) slovesá nepravidelného slovesa [gehen]

Konjunktív (z neskoro latinského modus coniunctivus, v preklade spôsob slúžiace k vetnej väzbe, z lat. Coniungere - spájať) či (v angličtine ) subjunktiv ).

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetičnost deje.

Vyjadruje akcie možné, pravdepodobné, hypotetické, žiaduce, obávanej alebo potrebnej (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Je to spôsob akcií myslených, ktoré sa nemusia stáť v žiadnom časovom bode. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív Aj zahŕňa konjunktív prezent (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

konjunktív Aj často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív Prezent: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. - Hovorí, že nikto nie je doma. x konjunktív Prezent: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. - Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er Hatta) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Spojovacieho Aj Prítomný čas

ich
gehe 
du
gehest 
er/sie/es
gehe 
wir
gehen 
ihr
gehet 
sie/Sie
gehen 

Spojovacieho Aj Minulý čas

ich
sei gegangen 
du
seiest gegangen; seist gegangen 
er/sie/es
sei gegangen 
wir
seien gegangen 
ihr
seiet gegangen 
sie/Sie
seien gegangen 

Konjunktív I - Budúci čas - Futurum I

ich
werde gehen 
du
werdest gehen 
er/sie/es
werde gehen 
wir
werden gehen 
ihr
werdet gehen 
sie/Sie
werden gehen 

Konjunktív II - Predbudúci čas - FUTURE II

ich
werde gegangen sein 
du
werdest gegangen sein 
er/sie/es
werde gegangen sein 
wir
werden gegangen sein 
ihr
werdet gegangen sein 
sie/Sie
werden gegangen sein 

Spojovacieho II - Predminulý čas - Préteritum

ich
ginge 
du
gingest 
er/sie/es
ginge 
wir
gingen 
ihr
ginget 
sie/Sie
gingen 

Spojovacieho II - Minulý čas zložený - Perfektum

ich
wäre gegangen 
du
wärest gegangen 
er/sie/es
wäre gegangen 
wir
wären gegangen 
ihr
wäret gegangen 
sie/Sie
wären gegangen 

Konjunktív II - Budúci čas - Futurum I

ich
würde gehen 
du
würdest gehen 
er/sie/es
würde gehen 
wir
würden gehen 
ihr
würdet gehen 
sie/Sie
würden gehen 

Konjunktív II - Predbudúci čas - FUTURE II

ich
würde gegangen sein 
du
würdest gegangen sein 
er/sie/es
würde gegangen sein 
wir
würden gegangen sein 
ihr
würdet gegangen sein 
sie/Sie
würden gegangen sein 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [gehen]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovanie zdvorilejší cestou skrze iných spôsobov.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
gehe; geh 
ihr
geht 

Príčastie (Partizip) slovesá nepravidelného slovesa [gehen]

Príčastie (participium, z latinského participare - "mať účasť") je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov;
  • účasť na tvorbe trpného rodu;
  • funkcie prívlastku;
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetnej kondenzátory);
  • a iné.

Príčastie sú často základom tvorby prídavných mien (deverbální adjektíva ), napr. kúpený - kúpený, minul - minulý, a podstatných mien (deverbální substantíva), zakúpený - zakúpenie.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
gehend 

Príčastie

ich
gegangen 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina