Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - GELINGEN | Learniv.com

learniv.com  >  sk  >  Nemecká nepravidelné slovesá  >  gelingen

Časovanie slovesa: gelingen


Preklad: podariť sa

Prítomný čas

es gelingt

Préteritum

es gelang

Perfektum

es ist gelungenČasovanie slovesa nepravidelného slovesa [gelingen]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
gelinge 
du
gelingst 
er/sie/es
gelingt 
wir
gelingen 
ihr
gelingt 
sie/Sie
gelingen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
gelang 
du
gelangst 
er/sie/es
gelang 
wir
gelangen 
ihr
gelangt 
sie/Sie
gelangen 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
bin gelungen 
du
bist gelungen 
er/sie/es
ist gelungen 
wir
sind gelungen 
ihr
seid gelungen 
sie/Sie
sind gelungen 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
war gelungen 
du
warst gelungen 
er/sie/es
war gelungen 
wir
waren gelungen 
ihr
wart gelungen 
sie/Sie
waren gelungen 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde gelingen 
du
wirst gelingen 
er/sie/es
wird gelingen 
wir
werden gelingen 
ihr
werdet gelingen 
sie/Sie
werden gelingen 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gelungen sein 
du
wirst gelungen sein 
er/sie/es
wird gelungen sein 
wir
werden gelungen sein 
ihr
werdet gelungen sein 
sie/Sie
werden gelungen sein 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [gelingen]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
gelinge 
du
gelingest 
er/sie/es
gelinge 
wir
gelingen 
ihr
gelinget 
sie/Sie
gelingen 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
sei gelungen 
du
seiest gelungen; seist gelungen 
er/sie/es
sei gelungen 
wir
seien gelungen 
ihr
seiet gelungen 
sie/Sie
seien gelungen 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde gelingen 
du
werdest gelingen 
er/sie/es
werde gelingen 
wir
werden gelingen 
ihr
werdet gelingen 
sie/Sie
werden gelingen 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gelungen sein 
du
werdest gelungen sein 
er/sie/es
werde gelungen sein 
wir
werden gelungen sein 
ihr
werdet gelungen sein 
sie/Sie
werden gelungen sein 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
gelänge 
du
gelängest; gelängst 
er/sie/es
gelänge 
wir
gelängen 
ihr
gelänget; gelängt 
sie/Sie
gelängen 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
wäre gelungen 
du
wärest gelungen 
er/sie/es
wäre gelungen 
wir
wären gelungen 
ihr
wäret gelungen 
sie/Sie
wären gelungen 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde gelingen 
du
würdest gelingen 
er/sie/es
würde gelingen 
wir
würden gelingen 
ihr
würdet gelingen 
sie/Sie
würden gelingen 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gelungen sein 
du
würdest gelungen sein 
er/sie/es
würde gelungen sein 
wir
würden gelungen sein 
ihr
würdet gelungen sein 
sie/Sie
würden gelungen sein 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [gelingen]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
gelinge; geling 
ihr
gelingt 

Príčastie (Partizip) slovesa nepravidelného slovesa [gelingen]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
gelingend 

Príčastie minulé

ich
gelungen 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina