-->

learniv.com  >  sk  >  Nemecká nepravidelné slovesá  >  geschehen

Časovanie slovesa: geschehen


Preklad: stať sa

prítomný čas

es geschieht

Préteritum

es geschah

perfektum

es ist geschehen

   
   


Časovanie slovesa nepravidelného slovesa [geschehen]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbanie slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovanie sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. Robiť, robím) a zložené (napr. Robil som, budem robiť).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jenoduché: prítomný (prezentuje) a minulý (Préteritum). Ďalšie štyri časy sú zloženej , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Ku zloženým časom náleží čas budúce (Futurum I), minulý zložený (Perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas - prezentuje

ich
geschehe 
du
geschiehst 
er/sie/es
geschieht 
wir
geschehen 
ihr
gescheht 
sie/Sie
geschehen 

Predminulý čas - plusquamperfektum

ich
geschah 
du
geschah(e)st 
er/sie/es
geschah 
wir
geschahen 
ihr
geschaht 
sie/Sie
geschahen 

Minulý čas jednoduchý - Préteritum

ich
bin geschehen 
du
bist geschehen 
er/sie/es
ist geschehen 
wir
sind geschehen 
ihr
seid geschehen 
sie/Sie
sind geschehen 

Minulý čas zložený - Perfektum

ich
war geschehen 
du
warst geschehen 
er/sie/es
war geschehen 
wir
waren geschehen 
ihr
wart geschehen 
sie/Sie
waren geschehen 

Budúci čas - Futurum I

ich
werde geschehen 
du
wirst geschehen 
er/sie/es
wird geschehen 
wir
werden geschehen 
ihr
werdet geschehen 
sie/Sie
werden geschehen 

Predbudúci čas - FUTURE II

ich
werde geschehen sein 
du
wirst geschehen sein 
er/sie/es
wird geschehen sein 
wir
werden geschehen sein 
ihr
werdet geschehen sein 
sie/Sie
werden geschehen sein 

konjunktív (Subjunktiv) slovesá nepravidelného slovesa [geschehen]

Konjunktív (z neskoro latinského modus coniunctivus, v preklade spôsob slúžiace k vetnej väzbe, z lat. Coniungere - spájať) či (v angličtine ) subjunktiv ).

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetičnost deje.

Vyjadruje akcie možné, pravdepodobné, hypotetické, žiaduce, obávanej alebo potrebnej (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Je to spôsob akcií myslených, ktoré sa nemusia stáť v žiadnom časovom bode. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív Aj zahŕňa konjunktív prezent (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

konjunktív Aj často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív Prezent: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. - Hovorí, že nikto nie je doma. x konjunktív Prezent: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. - Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er Hatta) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Spojovacieho Aj Prítomný čas

ich
geschehe 
du
geschehest 
er/sie/es
geschehe 
wir
geschehen 
ihr
geschehet 
sie/Sie
geschehen 

Spojovacieho Aj Minulý čas

ich
sei geschehen 
du
seiest geschehen; seist geschehen 
er/sie/es
sei geschehen 
wir
seien geschehen 
ihr
seiet geschehen 
sie/Sie
seien geschehen 

Konjunktív I - Budúci čas - Futurum I

ich
werde geschehen 
du
werdest geschehen 
er/sie/es
werde geschehen 
wir
werden geschehen 
ihr
werdet geschehen 
sie/Sie
werden geschehen 

Konjunktív II - Predbudúci čas - FUTURE II

ich
werde geschehen sein 
du
werdest geschehen sein 
er/sie/es
werde geschehen sein 
wir
werden geschehen sein 
ihr
werdet geschehen sein 
sie/Sie
werden geschehen sein 

Spojovacieho II - Predminulý čas - Préteritum

ich
geschähe 
du
geschähest 
er/sie/es
geschähe 
wir
geschähen 
ihr
geschähet 
sie/Sie
geschähen 

Spojovacieho II - Minulý čas zložený - Perfektum

ich
wäre geschehen 
du
wärest geschehen 
er/sie/es
wäre geschehen 
wir
wären geschehen 
ihr
wäret geschehen 
sie/Sie
wären geschehen 

Konjunktív II - Budúci čas - Futurum I

ich
würde geschehen 
du
würdest geschehen 
er/sie/es
würde geschehen 
wir
würden geschehen 
ihr
würdet geschehen 
sie/Sie
würden geschehen 

Konjunktív II - Predbudúci čas - FUTURE II

ich
würde geschehen sein 
du
würdest geschehen sein 
er/sie/es
würde geschehen sein 
wir
würden geschehen sein 
ihr
würdet geschehen sein 
sie/Sie
würden geschehen sein 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [geschehen]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovanie zdvorilejší cestou skrze iných spôsobov.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
geschieh 
ihr
gescheht 

Príčastie (Partizip) slovesá nepravidelného slovesa [geschehen]

Príčastie (participium, z latinského participare - "mať účasť") je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov;
  • účasť na tvorbe trpného rodu;
  • funkcie prívlastku;
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetnej kondenzátory);
  • a iné.

Príčastie sú často základom tvorby prídavných mien (deverbální adjektíva ), napr. kúpený - kúpený, minul - minulý, a podstatných mien (deverbální substantíva), zakúpený - zakúpenie.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
geschehend 

Príčastie

ich
geschehen 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina