Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - GEWINNEN | Learniv.com

learniv.com  >  sk  >  Nemecká nepravidelné slovesá  >  gewinnen

Časovanie slovesa: gewinnen


Preklad: vyhrať

Prítomný čas

er gewinnt

Préteritum

er gewann

Perfektum

er hat gewonnenČasovanie slovesa nepravidelného slovesa [gewinnen]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
gewinne 
du
gewinnst 
er/sie/es
gewinnt 
wir
gewinnen 
ihr
gewinnt 
sie/Sie
gewinnen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
gewann 
du
gewannst 
er/sie/es
gewann 
wir
gewannen 
ihr
gewannt 
sie/Sie
gewannen 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
habe gewonnen 
du
hast gewonnen 
er/sie/es
hat gewonnen 
wir
haben gewonnen 
ihr
habt gewonnen 
sie/Sie
haben gewonnen 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte gewonnen 
du
hattest gewonnen 
er/sie/es
hatte gewonnen 
wir
hatten gewonnen 
ihr
hattet gewonnen 
sie/Sie
hatten gewonnen 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde gewinnen 
du
wirst gewinnen 
er/sie/es
wird gewinnen 
wir
werden gewinnen 
ihr
werdet gewinnen 
sie/Sie
werden gewinnen 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gewonnen haben 
du
wirst gewonnen haben 
er/sie/es
wird gewonnen haben 
wir
werden gewonnen haben 
ihr
werdet gewonnen haben 
sie/Sie
werden gewonnen haben 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [gewinnen]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
gewinne 
du
gewinnest 
er/sie/es
gewinne 
wir
gewinnen 
ihr
gewinnet 
sie/Sie
gewinnen 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe gewonnen 
du
habest gewonnen 
er/sie/es
habe gewonnen 
wir
haben gewonnen 
ihr
habet gewonnen 
sie/Sie
haben gewonnen 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde gewinnen 
du
werdest gewinnen 
er/sie/es
werde gewinnen 
wir
werden gewinnen 
ihr
werdet gewinnen 
sie/Sie
werden gewinnen 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gewonnen haben 
du
werdest gewonnen haben 
er/sie/es
werde gewonnen haben 
wir
werden gewonnen haben 
ihr
werdet gewonnen haben 
sie/Sie
werden gewonnen haben 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
gewönne; gewänne 
du
gewönnest; gewönnst; gewännest; gewännst 
er/sie/es
gewönne; gewänne 
wir
gewönnen; gewänne 
ihr
gewönnet; gewönnt; gewännet; gewännt 
sie/Sie
gewönnen; gewännen 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gewonnen 
du
hättest gewonnen 
er/sie/es
hätte gewonnen 
wir
hätten gewonnen 
ihr
hättet gewonnen 
sie/Sie
hätten gewonnen 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde gewinnen 
du
würdest gewinnen 
er/sie/es
würde gewinnen 
wir
würden gewinnen 
ihr
würdet gewinnen 
sie/Sie
würden gewinnen 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gewonnen haben 
du
würdest gewonnen haben 
er/sie/es
würde gewonnen haben 
wir
würden gewonnen haben 
ihr
würdet gewonnen haben 
sie/Sie
würden gewonnen haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [gewinnen]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
gewinne; gewinn 
ihr
gewinnt 

Príčastie (Partizip) slovesa nepravidelného slovesa [gewinnen]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
gewinnend 

Príčastie minulé

ich
gewonnen 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina