Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - GIESSEN | Learniv.com

learniv.com  >  sk  >  Nemecká nepravidelné slovesá  >  gießen

Časovanie slovesa: gießen


Preklad: liať

Prítomný čas

er gießt

Préteritum

er goss

Perfektum

er hat gegossenČasovanie slovesa nepravidelného slovesa [gießen]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
gieße 
du
gießt 
er/sie/es
gießt 
wir
gießen 
ihr
gießt 
sie/Sie
gießen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
goss 
du
gossest; gosst 
er/sie/es
goss 
wir
gossen 
ihr
gosst 
sie/Sie
gossen 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
habe gegossen 
du
hast gegossen 
er/sie/es
hat gegossen 
wir
haben gegossen 
ihr
habt gegossen 
sie/Sie
haben gegossen 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte gegossen 
du
hattest gegossen 
er/sie/es
hatte gegossen 
wir
hatten gegossen 
ihr
hattet gegossen 
sie/Sie
hatten gegossen 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde gießen 
du
wirst gießen 
er/sie/es
wird gießen 
wir
werden gießen 
ihr
werdet gießen 
sie/Sie
werden gießen 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gegossen haben 
du
wirst gegossen haben 
er/sie/es
wird gegossen haben 
wir
werden gegossen haben 
ihr
werdet gegossen haben 
sie/Sie
werden gegossen haben 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [gießen]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
gieße 
du
gießest 
er/sie/es
gieße 
wir
gießen 
ihr
gießet 
sie/Sie
gießen 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe gegossen 
du
habest gegossen 
er/sie/es
habe gegossen 
wir
haben gegossen 
ihr
habet gegossen 
sie/Sie
haben gegossen 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde gießen 
du
werdest gießen 
er/sie/es
werde gießen 
wir
werden gießen 
ihr
werdet gießen 
sie/Sie
werden gießen 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gegossen haben 
du
werdest gegossen haben 
er/sie/es
werde gegossen haben 
wir
werden gegossen haben 
ihr
werdet gegossen haben 
sie/Sie
werden gegossen haben 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
gösse 
du
gössest 
er/sie/es
gösse 
wir
gössen 
ihr
gösset 
sie/Sie
gössen 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gegossen 
du
hättest gegossen 
er/sie/es
hätte gegossen 
wir
hätten gegossen 
ihr
hättet gegossen 
sie/Sie
hätten gegossen 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde gießen 
du
würdest gießen 
er/sie/es
würde gießen 
wir
würden gießen 
ihr
würdet gießen 
sie/Sie
würden gießen 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gegossen haben 
du
würdest gegossen haben 
er/sie/es
würde gegossen haben 
wir
würden gegossen haben 
ihr
würdet gegossen haben 
sie/Sie
würden gegossen haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [gießen]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
gieße; gieß 
ihr
gießt 

Príčastie (Partizip) slovesa nepravidelného slovesa [gießen]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
gießend 

Príčastie minulé

ich
gegossen 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina