Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - GLEITEN | Learniv.com

learniv.com  >  sk  >  Nemecká nepravidelné slovesá  >  gleiten

Časovanie slovesa: gleiten


Preklad: kĺzať sa

Prítomný čas

er gleitet

Préteritum

er glitt

Perfektum

er ist geglittenČasovanie slovesa nepravidelného slovesa [gleiten]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
gleite 
du
gleitest 
er/sie/es
gleitet 
wir
gleiten 
ihr
gleitet 
sie/Sie
gleiten 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
glitt 
du
glittest 
er/sie/es
glitt 
wir
glitten 
ihr
glittet 
sie/Sie
glitten 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
bin geglitten 
du
bist geglitten 
er/sie/es
ist geglitten 
wir
sind geglitten 
ihr
sied geglitten 
sie/Sie
sind geglitten 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
war geglitten 
du
warst geglitten 
er/sie/es
war geglitten 
wir
waren geglitten 
ihr
wart geglitten 
sie/Sie
waren geglitten 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde gleiten 
du
wirst gleiten 
er/sie/es
wird gleiten 
wir
werden gleiten 
ihr
werdet gleiten 
sie/Sie
werden gleiten 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde geglitten sein 
du
wirst geglitten sein 
er/sie/es
wird geglitten sein 
wir
werden geglitten sein 
ihr
werdet geglitten sein 
sie/Sie
werden geglitten sein 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [gleiten]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
gleite 
du
gleitest 
er/sie/es
gleite 
wir
gleiten 
ihr
gleitet 
sie/Sie
gleiten 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
sei geglitten 
du
seiest geglitten 
er/sie/es
sei geglitten 
wir
seien geglitten 
ihr
seiet geglitten 
sie/Sie
seien geglitten 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde gleiten 
du
werdest gleiten 
er/sie/es
werde gleiten 
wir
werden gleiten 
ihr
werdet gleiten 
sie/Sie
werden gleiten 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde geglitten sein 
du
werdest geglitten sein 
er/sie/es
werde geglitten sein 
wir
werden geglitten sein 
ihr
werdet geglitten sein 
sie/Sie
werden geglitten sein 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
glitte 
du
glittest 
er/sie/es
glitte 
wir
glitten 
ihr
glittet 
sie/Sie
glitten 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
wäre geglitten 
du
wärest geglitten 
er/sie/es
wäre geglitten 
wir
wären geglitten 
ihr
wäret geglitten 
sie/Sie
wären geglitten 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde gleiten 
du
würdest gleiten 
er/sie/es
würde gleiten 
wir
würden gleiten 
ihr
würdet gleiten 
sie/Sie
würden gleiten 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde geglitten sein 
du
würdest geglitten sein 
er/sie/es
würde geglitten sein 
wir
würden geglitten sein 
ihr
würdet geglitten sein 
sie/Sie
würden geglitten sein 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [gleiten]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
gleite; gleit 
ihr
gleitet 

Príčastie (Partizip) slovesa nepravidelného slovesa [gleiten]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
gleitend 

Príčastie minulé

ich
geglitten 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina