Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - GREIFEN | Learniv.com

learniv.com  >  sk  >  Nemecká nepravidelné slovesá  >  greifen

Časovanie slovesa: greifen


Preklad: mať

Prítomný čas

er greift

Préteritum

er griff

Perfektum

er hat gegriffenČasovanie slovesa nepravidelného slovesa [greifen]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
greife 
du
greifst 
er/sie/es
greift 
wir
greifen 
ihr
greift 
sie/Sie
greifen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
griff 
du
griffst 
er/sie/es
griff 
wir
griffen 
ihr
grifft 
sie/Sie
griffen 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
habe gegriffen 
du
hast gegriffen 
er/sie/es
hat gegriffen 
wir
haben gegriffen 
ihr
habt gegriffen 
sie/Sie
haben gegriffen 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte gegriffen 
du
hattest gegriffen 
er/sie/es
hatte gegriffen 
wir
hatten gegriffen 
ihr
hattet gegriffen 
sie/Sie
hatten gegriffen 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde greifen 
du
wirst greifen 
er/sie/es
wird greifen 
wir
werden greifen 
ihr
werdet greifen 
sie/Sie
werden greifen 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gegriffen haben 
du
wirst gegriffen haben 
er/sie/es
wird gegriffen haben 
wir
werden gegriffen haben 
ihr
werdet gegriffen haben 
sie/Sie
werden gegriffen haben 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [greifen]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
greife 
du
greifest 
er/sie/es
greife 
wir
greifen 
ihr
greifet 
sie/Sie
greifen 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe gegriffen 
du
habest gegriffen 
er/sie/es
habe gegriffen 
wir
haben gegriffen 
ihr
habet gegriffen 
sie/Sie
haben gegriffen 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde greifen 
du
werdest greifen 
er/sie/es
werde greifen 
wir
werden greifen 
ihr
werdet greifen 
sie/Sie
werden greifen 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gegriffen haben 
du
werdest gegriffen haben 
er/sie/es
werde gegriffen haben 
wir
werden gegriffen haben 
ihr
werdet gegriffen haben 
sie/Sie
werden gegriffen haben 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
griffe 
du
griffest 
er/sie/es
griffe 
wir
griffen 
ihr
griffet 
sie/Sie
griffen 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gegriffen 
du
hättest gegriffen 
er/sie/es
hätte gegriffen 
wir
hätten gegriffen 
ihr
hättet gegriffen 
sie/Sie
hätten gegriffen 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde greifen 
du
würdest greifen 
er/sie/es
würde greifen 
wir
würden greifen 
ihr
würdet greifen 
sie/Sie
würden greifen 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gegriffen haben 
du
würdest gegriffen haben 
er/sie/es
würde gegriffen haben 
wir
würden gegriffen haben 
ihr
würdet gegriffen haben 
sie/Sie
würden gegriffen haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [greifen]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
greife; greif 
ihr
greift 

Príčastie (Partizip) slovesa nepravidelného slovesa [greifen]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
greifend 

Príčastie minulé

ich
gegriffen 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina