Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - HEISSEN | Learniv.com

learniv.com  >  sk  >  Nemecká nepravidelné slovesá  >  heißen

Časovanie slovesa: heißen


Preklad: menovať sa

Prítomný čas

er heißt

Préteritum

er hieß

Perfektum

er hat geheißenČasovanie slovesa nepravidelného slovesa [heißen]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
heiße 
du
heißt 
er/sie/es
heißt 
wir
heißen 
ihr
heißt 
sie/Sie
heißen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
hieß 
du
hießest; hießt 
er/sie/es
hieß 
wir
hießen 
ihr
hießt 
sie/Sie
hießen 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
habe geheißen 
du
hast geheißen 
er/sie/es
hat geheißen 
wir
haben geheißen 
ihr
habt geheißen 
sie/Sie
haben geheißen 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte geheißen 
du
hattest geheißen 
er/sie/es
hatte geheißen 
wir
hatten geheißen 
ihr
hattet geheißen 
sie/Sie
hatten geheißen 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde heißen 
du
wirst heißen 
er/sie/es
wird heißen 
wir
werden heißen 
ihr
werdet heißen 
sie/Sie
werden heißen 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde geheißen haben 
du
wirst geheißen haben 
er/sie/es
wird geheißen haben 
wir
werden geheißen haben 
ihr
werdet geheißen haben 
sie/Sie
werden geheißen haben 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [heißen]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
heiße 
du
heißest 
er/sie/es
heiße 
wir
heißen 
ihr
heißet 
sie/Sie
heißen 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe geheißen 
du
habest geheißen 
er/sie/es
habe geheißen 
wir
haben geheißen 
ihr
habet geheißen 
sie/Sie
haben geheißen 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde heißen 
du
werdest heißen 
er/sie/es
werde heißen 
wir
werden heißen 
ihr
werdet heißen 
sie/Sie
werden heißen 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde geheißen haben 
du
werdest geheißen haben 
er/sie/es
werde geheißen haben 
wir
werden geheißen haben 
ihr
werdet geheißen haben 
sie/Sie
werden geheißen haben 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
hieße 
du
hießest 
er/sie/es
hieße 
wir
hießen 
ihr
hießet 
sie/Sie
hießen 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte geheißen 
du
hättest geheißen 
er/sie/es
hätte geheißen 
wir
hätten geheißen 
ihr
hättet geheißen 
sie/Sie
hätten geheißen 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde heißen 
du
würdest heißen 
er/sie/es
würde heißen 
wir
würden heißen 
ihr
würdet heißen 
sie/Sie
würden heißen 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde geheißen haben 
du
würdest geheißen haben 
er/sie/es
würde geheißen haben 
wir
würden geheißen haben 
ihr
würdet geheißen haben 
sie/Sie
würden geheißen haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [heißen]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
heiß; heiße 
ihr
heißt 

Príčastie (Partizip) slovesa nepravidelného slovesa [heißen]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
heißend 

Príčastie minulé

ich
geheißen 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina