Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - MÜSSEN | Learniv.com

learniv.com  >  sk  >  Nemecká nepravidelné slovesá  >  müssen

Časovanie slovesa: müssen


Preklad: musieť

Prítomný čas

er muss

Préteritum

er musste

Perfektum

er hat gemusstČasovanie slovesa nepravidelného slovesa [müssen]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
muss 
du
musst 
er/sie/es
muss 
wir
müssen 
ihr
müsst 
sie/Sie
müssen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
musste 
du
musstest 
er/sie/es
musste 
wir
mussten 
ihr
musstet 
sie/Sie
mussten 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
habe gemusst 
du
hast gemusst 
er/sie/es
hat gemusst 
wir
haben gemusst 
ihr
habt gemusst 
sie/Sie
haben gemusst 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte gemusst 
du
hattest gemusst 
er/sie/es
hatte gemusst 
wir
hatten gemusst 
ihr
hattet gemusst 
sie/Sie
hatten gemusst 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde müssen 
du
wirst müssen 
er/sie/es
wird müssen 
wir
werden müssen 
ihr
werdet müssen 
sie/Sie
werden müssen 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gemusst haben 
du
wirst gemusst haben 
er/sie/es
wird gemusst haben 
wir
werden gemusst haben 
ihr
werdet gemusst haben 
sie/Sie
werden gemusst haben 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [müssen]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
müsse 
du
müssest 
er/sie/es
müsse 
wir
müssen 
ihr
müsset 
sie/Sie
müssen 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe gemusst 
du
habest gemusst 
er/sie/es
habe gemusst 
wir
haben gemusst 
ihr
habet gemusst 
sie/Sie
haben gemusst 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde müssen 
du
werdest müssen 
er/sie/es
werde müssen 
wir
werden müssen 
ihr
werdet müssen 
sie/Sie
werden müssen 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gemusst haben 
du
werdest gemusst haben 
er/sie/es
werde gemusst haben 
wir
werden gemusst haben 
ihr
werdet gemusst haben 
sie/Sie
werden gemusst haben 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
müsste 
du
müsstest 
er/sie/es
müsste 
wir
müssten 
ihr
müsstet 
sie/Sie
müssten 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gemusst 
du
hättest gemusst 
er/sie/es
hätte gemusst 
wir
hätten gemusst 
ihr
hättet gemusst 
sie/Sie
hätten gemusst 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde müssen 
du
würdest müssen 
er/sie/es
würde müssen 
wir
würden müssen 
ihr
würdet müssen 
sie/Sie
würden müssen 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gemusst haben 
du
würdest gemusst haben 
er/sie/es
würde gemusst haben 
wir
würden gemusst haben 
ihr
würdet gemusst haben 
sie/Sie
würden gemusst haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [müssen]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
müsse 
ihr
müsst 

Príčastie (Partizip) slovesa nepravidelného slovesa [müssen]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
müssend 

Príčastie minulé

ich
gemusst 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina