Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - NEHMEN | Learniv.com


Časovanie slovesa: nehmen


Preklad: vziať

Prítomný čas

er nimmt

Préteritum

er nahm

Perfektum

er hat genommenČasovanie slovesa nepravidelného slovesa [nehmen]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
nehme 
du
nimmst 
er/sie/es
nimmt 
wir
nehmen 
ihr
nehmt 
sie/Sie
nehmen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
nahm 
du
nahmst 
er/sie/es
nahm 
wir
nahmen 
ihr
nahmt 
sie/Sie
nahmen 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
habe genommen 
du
hast genommen 
er/sie/es
hat genommen 
wir
haben genommen 
ihr
habt genommen 
sie/Sie
haben genommen 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte genommen 
du
hattest genommen 
er/sie/es
hatte genommen 
wir
hatten genommen 
ihr
hattet genommen 
sie/Sie
hatten genommen 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde nehmen 
du
wirst nehmen 
er/sie/es
wird nehmen 
wir
werden nehmen 
ihr
werdet nehmen 
sie/Sie
werden nehmen 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde genommen haben 
du
wirst genommen haben 
er/sie/es
wird genommen haben 
wir
werden genommen haben 
ihr
werdet genommen haben 
sie/Sie
werden genommen haben 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [nehmen]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
nehme 
du
nehmest 
er/sie/es
nehme 
wir
nehmen 
ihr
nehmet 
sie/Sie
nehmen 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe genommen 
du
habest genommen 
er/sie/es
habe genommen 
wir
haben genommen 
ihr
habet genommen 
sie/Sie
haben genommen 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde nehmen 
du
werdest nehmen 
er/sie/es
werde nehmen 
wir
werden nehmen 
ihr
werdet nehmen 
sie/Sie
werden nehmen 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde genommen haben 
du
werdest genommen haben 
er/sie/es
werde genommen haben 
wir
werden genommen haben 
ihr
werdet genommen haben 
sie/Sie
werden genommen haben 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
nähme 
du
nähmest; nähmst 
er/sie/es
nähme 
wir
nähmen 
ihr
nähmet; nähmt 
sie/Sie
nähmen 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte genommen 
du
hättest genommen 
er/sie/es
hätte genommen 
wir
hätten genommen 
ihr
hättet genommen 
sie/Sie
hätten genommen 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde nehmen 
du
würdest nehmen 
er/sie/es
würde nehmen 
wir
würden nehmen 
ihr
würdet nehmen 
sie/Sie
würden nehmen 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde genommen haben 
du
würdest genommen haben 
er/sie/es
würde genommen haben 
wir
würden genommen haben 
ihr
würdet genommen haben 
sie/Sie
würden genommen haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [nehmen]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
nimm 
ihr
nehmt 

Príčastie (Partizip) slovesa nepravidelného slovesa [nehmen]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
nehmend 

Príčastie minulé

ich
genommen 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina