Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - REISSEN | Learniv.com

learniv.com  >  sk  >  Nemecká nepravidelné slovesá  >  reißen

Časovanie slovesa: reißen


Preklad: trhať, cestovať

Prítomný čas

er reißt

Préteritum

er riss

Perfektum

er hat gereistČasovanie slovesa nepravidelného slovesa [reißen]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
reiße 
du
reißt 
er/sie/es
reißt 
wir
reißen 
ihr
reißt 
sie/Sie
reißen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
riss 
du
rissest; risst 
er/sie/es
riss 
wir
rissen 
ihr
risst 
sie/Sie
rissen 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
habe gerissen 
du
hast gerissen 
er/sie/es
hat gerissen 
wir
haben gerissen 
ihr
habt gerissen 
sie/Sie
haben gerissen 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte gerissen 
du
hattest gerissen 
er/sie/es
hatte gerissen 
wir
hatten gerissen 
ihr
hattet gerissen 
sie/Sie
hatten gerissen 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde reißen 
du
wirst reißen 
er/sie/es
wird reißen 
wir
werden reißen 
ihr
werdet reißen 
sie/Sie
werden reißen 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gerissen haben 
du
wirst gerissen haben 
er/sie/es
wird gerissen haben 
wir
werden gerissen haben 
ihr
werdet gerissen haben 
sie/Sie
werden gerissen haben 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [reißen]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
reiße 
du
reißest 
er/sie/es
reiße 
wir
reißen 
ihr
reißet 
sie/Sie
reißen 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe gerissen 
du
habest gerissen 
er/sie/es
habe gerissen 
wir
haben gerissen 
ihr
habet gerissen 
sie/Sie
haben gerissen 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde reißen 
du
werdest reißen 
er/sie/es
werde reißen 
wir
werden reißen 
ihr
werdet reißen 
sie/Sie
werden reißen 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gerissen haben 
du
werdest gerissen haben 
er/sie/es
werde gerissen haben 
wir
werden gerissen haben 
ihr
werdet gerissen haben 
sie/Sie
werden gerissen haben 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
risse 
du
rissest 
er/sie/es
risse 
wir
rissen 
ihr
risset 
sie/Sie
rissen 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gerissen 
du
hättest gerissen 
er/sie/es
hätte gerissen 
wir
hätten gerissen 
ihr
hättet gerissen 
sie/Sie
hätten gerissen 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde reißen 
du
würdest reißen 
er/sie/es
würde reißen 
wir
würden reißen 
ihr
würdet reißen 
sie/Sie
würden reißen 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gerissen haben 
du
würdest gerissen haben 
er/sie/es
würde gerissen haben 
wir
würden gerissen haben 
ihr
würdet gerissen haben 
sie/Sie
würden gerissen haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [reißen]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
reiße; reiß 
ihr
reißt 

Príčastie (Partizip) slovesa nepravidelného slovesa [reißen]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
reißend 

Príčastie minulé

ich
gerissen 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina