Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - RENNEN | Learniv.com


Časovanie slovesa: rennen


Preklad: bežať

Prítomný čas

er rennt

Préteritum

er rannte

Perfektum

er ist geranntČasovanie slovesa nepravidelného slovesa [rennen]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
renne 
du
rennst 
er/sie/es
rennt 
wir
rennen 
ihr
rennt 
sie/Sie
rennen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
rannte 
du
ranntest 
er/sie/es
rannte 
wir
rannten 
ihr
ranntet 
sie/Sie
rannten 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
bin gerannt 
du
bist gerannt 
er/sie/es
ist gerannt 
wir
sind gerannt 
ihr
seid gerannt 
sie/Sie
sind gerannt 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
war gerannt 
du
warst gerannt 
er/sie/es
war gerannt 
wir
waren gerannt 
ihr
wart gerannt 
sie/Sie
waren gerannt 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde rennen 
du
wirst rennen 
er/sie/es
wird rennen 
wir
werden rennen 
ihr
werdet rennen 
sie/Sie
werden rennen 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gerannt sein 
du
wirst gerannt sein 
er/sie/es
wird gerannt sein 
wir
werden gerannt sein 
ihr
werdet gerannt sein 
sie/Sie
werden gerannt sein 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [rennen]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
renne 
du
rennest 
er/sie/es
renne 
wir
rennen 
ihr
rennet 
sie/Sie
rennen 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
sei gerannt 
du
seiest gerannt; seist gerannt 
er/sie/es
sei gerannt 
wir
seien gerannt 
ihr
seiet gerannt 
sie/Sie
seien gerannt 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde rennen 
du
werdest rennen 
er/sie/es
werde rennen 
wir
werden rennen 
ihr
werdet rennen 
sie/Sie
werden rennen 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gerannt sein 
du
werdest gerannt sein 
er/sie/es
werde gerannt sein 
wir
werden gerannt sein 
ihr
werdet gerannt sein 
sie/Sie
werden gerannt sein 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
rennte 
du
renntest 
er/sie/es
rennte 
wir
rennten 
ihr
renntet 
sie/Sie
rennten 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
wäre gerannt 
du
wärest gerannt 
er/sie/es
wäre gerannt 
wir
wären gerannt 
ihr
wäret gerannt 
sie/Sie
wären gerannt 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde rennen 
du
würdest rennen 
er/sie/es
würde rennen 
wir
würden rennen 
ihr
würdet rennen 
sie/Sie
würden rennen 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gerannt sein 
du
würdest gerannt sein 
er/sie/es
würde gerannt sein 
wir
würden gerannt sein 
ihr
würdet gerannt sein 
sie/Sie
würden gerannt sein 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [rennen]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
renne; renn 
ihr
rennt 

Príčastie (Partizip) slovesa nepravidelného slovesa [rennen]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
rennend 

Príčastie minulé

ich
gerannt 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina