Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - RIECHEN | Learniv.com

learniv.com  >  sk  >  Nemecká nepravidelné slovesá  >  riechen

Časovanie slovesa: riechen


Preklad: voňať

Prítomný čas

er riecht

Préteritum

er roch

Perfektum

er hat gerochenČasovanie slovesa nepravidelného slovesa [riechen]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
rieche 
du
riechst 
er/sie/es
riecht 
wir
riechen 
ihr
riecht 
sie/Sie
riechen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
roch 
du
rochst 
er/sie/es
roch 
wir
rochen 
ihr
rocht 
sie/Sie
rochen 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
habe gerochen 
du
hast gerochen 
er/sie/es
hat gerochen 
wir
haben gerochen 
ihr
habt gerochen 
sie/Sie
haben gerochen 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte gerochen 
du
hattest gerochen 
er/sie/es
hatte gerochen 
wir
hatten gerochen 
ihr
hattet gerochen 
sie/Sie
hatten gerochen 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde riechen 
du
wirst riechen 
er/sie/es
wird riechen 
wir
werden riechen 
ihr
werdet riechen 
sie/Sie
werden riechen 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gerochen haben 
du
wirst gerochen haben 
er/sie/es
wird gerochen haben 
wir
werden gerochen haben 
ihr
werdet gerochen haben 
sie/Sie
werden gerochen haben 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [riechen]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
rieche 
du
riechest 
er/sie/es
rieche 
wir
riechen 
ihr
riechet 
sie/Sie
riechen 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe gerochen 
du
habest gerochen 
er/sie/es
habe gerochen 
wir
haben gerochen 
ihr
habet gerochen 
sie/Sie
haben gerochen 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde riechen 
du
werdest riechen 
er/sie/es
werde riechen 
wir
werden riechen 
ihr
werdet riechen 
sie/Sie
werden riechen 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gerochen haben 
du
werdest gerochen haben 
er/sie/es
werde gerochen haben 
wir
werden gerochen haben 
ihr
werdet gerochen haben 
sie/Sie
werden gerochen haben 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
röche 
du
röchest; röchst 
er/sie/es
röche 
wir
röchen 
ihr
röchet; röcht 
sie/Sie
röchen 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gerochen 
du
hättest gerochen 
er/sie/es
hätte gerochen 
wir
hätten gerochen 
ihr
hättet gerochen 
sie/Sie
hätten gerochen 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde riechen 
du
würdest riechen 
er/sie/es
würde riechen 
wir
würden riechen 
ihr
würdet riechen 
sie/Sie
würden riechen 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gerochen haben 
du
würdest gerochen haben 
er/sie/es
würde gerochen haben 
wir
würden gerochen haben 
ihr
würdet gerochen haben 
sie/Sie
würden gerochen haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [riechen]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
rieche; riech 
ihr
riecht 

Príčastie (Partizip) slovesa nepravidelného slovesa [riechen]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
riechend 

Príčastie minulé

ich
gerochen 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina