Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - SENDEN | Learniv.com


Časovanie slovesa: senden


Preklad: posielať

Prítomný čas

er sendet

Préteritum

er sendete

Perfektum

er hat gesendetČasovanie slovesa nepravidelného slovesa [senden]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
sende 
du
sendest 
er/sie/es
sendet 
wir
senden 
ihr
sendet 
sie/Sie
senden 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
sandte; sendete 
du
sandtest; sendetest 
er/sie/es
sandte; sendete 
wir
sandten; sendeten 
ihr
sandtet; sendetet 
sie/Sie
sandten; sendeten 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
habe gesandt; gesendet 
du
hast gesandt; gesendet 
er/sie/es
hat gesandt; gesendet 
wir
haben gesandt; gesendet 
ihr
habt gesandt; gesendet 
sie/Sie
haben gesandt; gesendet 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte gesandt; gesendet 
du
hattest gesandt; gesendet 
er/sie/es
hatte gesandt; gesendet 
wir
hatten gesandt; gesendet 
ihr
hattet gesandt; gesendet 
sie/Sie
hatten gesandt; gesendet 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde senden 
du
wirst senden 
er/sie/es
wird senden 
wir
werden senden 
ihr
werdet senden 
sie/Sie
werden senden 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gesandt; gesendet haben 
du
wirst gesandt; gesendet haben 
er/sie/es
wird gesandt; gesendet haben 
wir
werden gesandt; gesendet haben 
ihr
werdet gesandt; gesendet haben 
sie/Sie
werden gesandt; gesendet haben 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [senden]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
sende 
du
sendest 
er/sie/es
sende 
wir
senden 
ihr
sendet 
sie/Sie
senden 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe gesandt; gesendet 
du
habest gesandt; gesendet 
er/sie/es
habe gesandt; gesendet 
wir
haben gesandt; gesendet 
ihr
habet gesandt; gesendet 
sie/Sie
haben gesandt; gesendet 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde senden 
du
werdest senden 
er/sie/es
werde senden 
wir
werden senden 
ihr
werdet senden 
sie/Sie
werden senden 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gesandt; gesendet 
du
werdest gesandt; gesendet 
er/sie/es
werde gesandt; gesendet 
wir
werden gesandt; gesendet 
ihr
werdet gesandt; gesendet 
sie/Sie
werden gesandt; gesendet 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
sendete 
du
sendetest 
er/sie/es
sendete 
wir
sendeten 
ihr
sendetet 
sie/Sie
sendeten 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gesandt; gesendet 
du
hättest gesandt; gesendet 
er/sie/es
hätte gesandt; gesendet 
wir
hätten gesandt; gesendet 
ihr
hättet gesandt; gesendet 
sie/Sie
hätten gesandt; gesendet 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde senden 
du
würdest senden 
er/sie/es
würde senden 
wir
würden senden 
ihr
würdet senden 
sie/Sie
würden senden 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gesandt; gesendet haben 
du
würdest gesandt; gesendet haben 
er/sie/es
würde gesandt; gesendet haben 
wir
würden gesandt; gesendet haben 
ihr
würdet gesandt; gesendet haben 
sie/Sie
würden gesandt; gesendet haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [senden]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
sende; send 
ihr
sendet 

Príčastie (Partizip) slovesa nepravidelného slovesa [senden]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
sendend 

Príčastie minulé

ich
gesandt; gesendet 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina