Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - WISSEN | Learniv.com


Časovanie slovesa: wissen


Preklad: vedieť

Prítomný čas

er weiß

Préteritum

er wusste

Perfektum

er hat gewusstČasovanie slovesa nepravidelného slovesa [wissen]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
weiß 
du
weißt 
er/sie/es
weiß 
wir
wissen 
ihr
wisst 
sie/Sie
wissen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
wusste 
du
wusstest 
er/sie/es
wusste 
wir
wussten 
ihr
wusstet 
sie/Sie
wussten 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
habe gewusst 
du
hast gewusst 
er/sie/es
hat gewusst 
wir
haben gewusst 
ihr
habt gewusst 
sie/Sie
haben gewusst 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte gewusst 
du
hattest gewusst 
er/sie/es
hatte gewusst 
wir
hatten gewusst 
ihr
hattet gewusst 
sie/Sie
hatten gewusst 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde wissen 
du
wirst wissen 
er/sie/es
wird wissen 
wir
werden wissen 
ihr
werdet wissen 
sie/Sie
werden wissen 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gewusst haben 
du
wirst gewusst haben 
er/sie/es
wird gewusst haben 
wir
werden gewusst haben 
ihr
werdet gewusst haben 
sie/Sie
werden gewusst haben 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [wissen]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
wisse 
du
wissest 
er/sie/es
wisse 
wir
wissen 
ihr
wisset 
sie/Sie
wissen 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe gewusst 
du
habest gewusst 
er/sie/es
habe gewusst 
wir
haben gewusst 
ihr
habet gewusst 
sie/Sie
haben gewusst 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde wissen 
du
werdest wissen 
er/sie/es
werde wissen 
wir
werden wissen 
ihr
werdet wissen 
sie/Sie
werden wissen 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gewusst haben 
du
werdest gewusst haben 
er/sie/es
werde gewusst haben 
wir
werden gewusst haben 
ihr
werdet gewusst haben 
sie/Sie
werden gewusst haben 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
wüsste 
du
wüsstest 
er/sie/es
wüsste 
wir
wüssten 
ihr
wüsstet 
sie/Sie
wüssten 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gewusst 
du
hättest gewusst 
er/sie/es
hätte gewusst 
wir
hätten gewusst 
ihr
hättet gewusst 
sie/Sie
hätten gewusst 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde wissen 
du
würdest wissen 
er/sie/es
würde wissen 
wir
würden wissen 
ihr
würdet wissen 
sie/Sie
würden wissen 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gewusst haben 
du
würdest gewusst haben 
er/sie/es
würde gewusst haben 
wir
würden gewusst haben 
ihr
würdet gewusst haben 
sie/Sie
würden gewusst haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [wissen]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
wisse 
ihr
wißt 

Príčastie (Partizip) slovesa nepravidelného slovesa [wissen]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
wissend 

Príčastie minulé

ich
gewusst 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina