-->


Časovanie slovesa: wissen


Preklad: vedieť

prítomný čas

er weiß

Préteritum

er wusste

perfektum

er hat gewusst

   
   


Časovanie slovesa nepravidelného slovesa [wissen]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbanie slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovanie sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. Robiť, robím) a zložené (napr. Robil som, budem robiť).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jenoduché: prítomný (prezentuje) a minulý (Préteritum). Ďalšie štyri časy sú zloženej , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Ku zloženým časom náleží čas budúce (Futurum I), minulý zložený (Perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas - prezentuje

ich
weiß 
du
weißt 
er/sie/es
weiß 
wir
wissen 
ihr
wisst 
sie/Sie
wissen 

Predminulý čas - plusquamperfektum

ich
wusste 
du
wusstest 
er/sie/es
wusste 
wir
wussten 
ihr
wusstet 
sie/Sie
wussten 

Minulý čas jednoduchý - Préteritum

ich
habe gewusst 
du
hast gewusst 
er/sie/es
hat gewusst 
wir
haben gewusst 
ihr
habt gewusst 
sie/Sie
haben gewusst 

Minulý čas zložený - Perfektum

ich
hatte gewusst 
du
hattest gewusst 
er/sie/es
hatte gewusst 
wir
hatten gewusst 
ihr
hattet gewusst 
sie/Sie
hatten gewusst 

Budúci čas - Futurum I

ich
werde wissen 
du
wirst wissen 
er/sie/es
wird wissen 
wir
werden wissen 
ihr
werdet wissen 
sie/Sie
werden wissen 

Predbudúci čas - FUTURE II

ich
werde gewusst haben 
du
wirst gewusst haben 
er/sie/es
wird gewusst haben 
wir
werden gewusst haben 
ihr
werdet gewusst haben 
sie/Sie
werden gewusst haben 

konjunktív (Subjunktiv) slovesá nepravidelného slovesa [wissen]

Konjunktív (z neskoro latinského modus coniunctivus, v preklade spôsob slúžiace k vetnej väzbe, z lat. Coniungere - spájať) či (v angličtine ) subjunktiv ).

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetičnost deje.

Vyjadruje akcie možné, pravdepodobné, hypotetické, žiaduce, obávanej alebo potrebnej (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Je to spôsob akcií myslených, ktoré sa nemusia stáť v žiadnom časovom bode. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív Aj zahŕňa konjunktív prezent (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

konjunktív Aj často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív Prezent: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. - Hovorí, že nikto nie je doma. x konjunktív Prezent: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. - Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er Hatta) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Spojovacieho Aj Prítomný čas

ich
wisse 
du
wissest 
er/sie/es
wisse 
wir
wissen 
ihr
wisset 
sie/Sie
wissen 

Spojovacieho Aj Minulý čas

ich
habe gewusst 
du
habest gewusst 
er/sie/es
habe gewusst 
wir
haben gewusst 
ihr
habet gewusst 
sie/Sie
haben gewusst 

Konjunktív I - Budúci čas - Futurum I

ich
werde wissen 
du
werdest wissen 
er/sie/es
werde wissen 
wir
werden wissen 
ihr
werdet wissen 
sie/Sie
werden wissen 

Konjunktív II - Predbudúci čas - FUTURE II

ich
werde gewusst haben 
du
werdest gewusst haben 
er/sie/es
werde gewusst haben 
wir
werden gewusst haben 
ihr
werdet gewusst haben 
sie/Sie
werden gewusst haben 

Spojovacieho II - Predminulý čas - Préteritum

ich
wüsste 
du
wüsstest 
er/sie/es
wüsste 
wir
wüssten 
ihr
wüsstet 
sie/Sie
wüssten 

Spojovacieho II - Minulý čas zložený - Perfektum

ich
hätte gewusst 
du
hättest gewusst 
er/sie/es
hätte gewusst 
wir
hätten gewusst 
ihr
hättet gewusst 
sie/Sie
hätten gewusst 

Konjunktív II - Budúci čas - Futurum I

ich
würde wissen 
du
würdest wissen 
er/sie/es
würde wissen 
wir
würden wissen 
ihr
würdet wissen 
sie/Sie
würden wissen 

Konjunktív II - Predbudúci čas - FUTURE II

ich
würde gewusst haben 
du
würdest gewusst haben 
er/sie/es
würde gewusst haben 
wir
würden gewusst haben 
ihr
würdet gewusst haben 
sie/Sie
würden gewusst haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [wissen]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovanie zdvorilejší cestou skrze iných spôsobov.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
wisse 
ihr
wißt 

Príčastie (Partizip) slovesá nepravidelného slovesa [wissen]

Príčastie (participium, z latinského participare - "mať účasť") je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov;
  • účasť na tvorbe trpného rodu;
  • funkcie prívlastku;
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetnej kondenzátory);
  • a iné.

Príčastie sú často základom tvorby prídavných mien (deverbální adjektíva ), napr. kúpený - kúpený, minul - minulý, a podstatných mien (deverbální substantíva), zakúpený - zakúpenie.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
wissend 

Príčastie

ich
gewusst 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina