Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - ABBRECHEN | Learniv.com

learniv.com  >  sk  >  Pravidelná slovesá Nemčina  >  abbrechen

Časovanie slovesa: abbrechen


Preklad: abort

Prítomný čas

er bricht ab

Préteritum

er brach ab

Perfektum

er hat abgebrochenČasovanie slovesa pravidelného slovesa [abbrechen]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
breche ab 
du
brichst ab 
er/sie/es
bricht ab 
wir
brechen ab 
ihr
brecht ab 
sie/Sie
brechen ab 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
brach ab 
du
brachst ab 
er/sie/es
brach ab 
wir
brachen ab 
ihr
bracht ab 
sie/Sie
brachen ab 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
habe abgebrochen 
du
hast abgebrochen 
er/sie/es
hat abgebrochen 
wir
haben abgebrochen 
ihr
habt abgebrochen 
sie/Sie
haben abgebrochen 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte abgebrochen 
du
hattest abgebrochen 
er/sie/es
hatte abgebrochen 
wir
hatten abgebrochen 
ihr
hattet abgebrochen 
sie/Sie
hatten abgebrochen 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde abbrechen 
du
wirst abbrechen 
er/sie/es
wird abbrechen 
wir
werden abbrechen 
ihr
werdet abbrechen 
sie/Sie
werden abbrechen 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde abgebrochen haben 
du
wirst abgebrochen haben 
er/sie/es
wird abgebrochen haben 
wir
werden abgebrochen haben 
ihr
werdet abgebrochen haben 
sie/Sie
werden abgebrochen haben 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa pravidelného slovesa [abbrechen]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
breche ab 
du
brechest ab 
er/sie/es
breche ab 
wir
brechen ab 
ihr
brechet ab 
sie/Sie
brechen ab 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe abgebrochen 
du
habest abgebrochen 
er/sie/es
habe abgebrochen 
wir
haben abgebrochen 
ihr
habet abgebrochen 
sie/Sie
haben abgebrochen 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde abbrechen 
du
werdest abbrechen 
er/sie/es
werde abbrechen 
wir
werden abbrechen 
ihr
werdet abbrechen 
sie/Sie
werden abbrechen 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde abgebrochen haben 
du
werdest abgebrochen haben 
er/sie/es
werde abgebrochen haben 
wir
werden abgebrochen haben 
ihr
werdet abgebrochen haben 
sie/Sie
werden abgebrochen haben 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
bräche ab 
du
brächest ab 
er/sie/es
bräche ab 
wir
brächen ab 
ihr
brächet ab 
sie/Sie
brächen ab 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte abgebrochen 
du
hättest abgebrochen 
er/sie/es
hätte abgebrochen 
wir
hätten abgebrochen 
ihr
hättet abgebrochen 
sie/Sie
hätten abgebrochen 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde abbrechen 
du
würdest abbrechen 
er/sie/es
würde abbrechen 
wir
würden abbrechen 
ihr
würdet abbrechen 
sie/Sie
würden abbrechen 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde abgebrochen haben 
du
würdest abgebrochen haben 
er/sie/es
würde abgebrochen haben 
wir
würden abgebrochen haben 
ihr
würdet abgebrochen haben 
sie/Sie
würden abgebrochen haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá pravidelného slovesa [abbrechen]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
brich ab 
ihr
brecht ab 

Príčastie (Partizip) slovesa pravidelného slovesa [abbrechen]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
abbrechend 

Príčastie minulé

ich
abgebrochen 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Časovanie slovies v nemčine