Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - ABDECKEN | Learniv.com

learniv.com  >  sk  >  Pravidelná slovesá Nemčina  >  abdecken

Časovanie slovesa: abdecken


Preklad: veko

Prítomný čas

er deckt ab

Préteritum

er deckte ab

Perfektum

er hat abgedecktČasovanie slovesa pravidelného slovesa [abdecken]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
decke ab 
du
deckst ab 
er/sie/es
deckt ab 
wir
decken ab 
ihr
deckt ab 
sie/Sie
decken ab 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
deckte ab 
du
decktest ab 
er/sie/es
deckte ab 
wir
deckten ab 
ihr
decktet ab 
sie/Sie
deckten ab 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
habe abgedeckt 
du
hast abgedeckt 
er/sie/es
hat abgedeckt 
wir
haben abgedeckt 
ihr
habt abgedeckt 
sie/Sie
haben abgedeckt 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte abgedeckt 
du
hattest abgedeckt 
er/sie/es
hatte abgedeckt 
wir
hatten abgedeckt 
ihr
hattet abgedeckt 
sie/Sie
hatten abgedeckt 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde abdecken 
du
wirst abdecken 
er/sie/es
wird abdecken 
wir
werden abdecken 
ihr
werdet abdecken 
sie/Sie
werden abdecken 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde abgedeckt haben 
du
wirst abgedeckt haben 
er/sie/es
wird abgedeckt haben 
wir
werden abgedeckt haben 
ihr
werdet abgedeckt haben 
sie/Sie
werden abgedeckt haben 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa pravidelného slovesa [abdecken]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
decke ab 
du
deckest ab 
er/sie/es
decke ab 
wir
decken ab 
ihr
decket ab 
sie/Sie
decken ab 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe abgedeckt 
du
habest abgedeckt 
er/sie/es
habe abgedeckt 
wir
haben abgedeckt 
ihr
habet abgedeckt 
sie/Sie
haben abgedeckt 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde abdecken 
du
werdest abdecken 
er/sie/es
werde abdecken 
wir
werden abdecken 
ihr
werdet abdecken 
sie/Sie
werden abdecken 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde abgedeckt haben 
du
werdest abgedeckt haben 
er/sie/es
werde abgedeckt haben 
wir
werden abgedeckt haben 
ihr
werdet abgedeckt haben 
sie/Sie
werden abgedeckt haben 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
deckte ab 
du
decktest ab 
er/sie/es
deckte ab 
wir
deckten ab 
ihr
decktet ab 
sie/Sie
deckten ab 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte abgedeckt 
du
hättest abgedeckt 
er/sie/es
hätte abgedeckt 
wir
hätten abgedeckt 
ihr
hättet abgedeckt 
sie/Sie
hätten abgedeckt 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde abdecken 
du
würdest abdecken 
er/sie/es
würde abdecken 
wir
würden abdecken 
ihr
würdet abdecken 
sie/Sie
würden abdecken 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde abgedeckt haben 
du
würdest abgedeckt haben 
er/sie/es
würde abgedeckt haben 
wir
würden abgedeckt haben 
ihr
würdet abgedeckt haben 
sie/Sie
würden abgedeckt haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá pravidelného slovesa [abdecken]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
decke ab 
ihr
deckt ab 

Príčastie (Partizip) slovesa pravidelného slovesa [abdecken]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
abdeckend 

Príčastie minulé

ich
abgedeckt 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Časovanie slovies v nemčine