Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - HÜTEN | Learniv.com

learniv.com  >  sk  >  Pravidelná slovesá Nemčina  >  hüten

Časovanie slovesa: hüten


Preklad: huten

Prítomný čas

er hütt

Préteritum

er hütte

Perfektum

er hat gehüttČasovanie slovesa pravidelného slovesa [hüten]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
hüte 
du
hütst 
er/sie/es
hütt 
wir
hüten 
ihr
hütt 
sie/Sie
hüten 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
hütte 
du
hüttest 
er/sie/es
hütte 
wir
hütten 
ihr
hüttet 
sie/Sie
hütten 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
habe gehütt 
du
hast gehütt 
er/sie/es
hat gehütt 
wir
haben gehütt 
ihr
habt gehütt 
sie/Sie
haben gehütt 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte gehütt 
du
hattest gehütt 
er/sie/es
hatte gehütt 
wir
hatten gehütt 
ihr
hattet gehütt 
sie/Sie
hatten gehütt 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde hüten 
du
wirst hüten 
er/sie/es
wird hüten 
wir
werden hüten 
ihr
werdet hüten 
sie/Sie
werden hüten 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gehütt haben 
du
wirst gehütt haben 
er/sie/es
wird gehütt haben 
wir
werden gehütt haben 
ihr
werdet gehütt haben 
sie/Sie
werden gehütt haben 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa pravidelného slovesa [hüten]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
hüte 
du
hütest 
er/sie/es
hüte 
wir
hüten 
ihr
hütet 
sie/Sie
hüten 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe gehütt 
du
habest gehütt 
er/sie/es
habe gehütt 
wir
haben gehütt 
ihr
habet gehütt 
sie/Sie
haben gehütt 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde hüten 
du
werdest hüten 
er/sie/es
werde hüten 
wir
werden hüten 
ihr
werdet hüten 
sie/Sie
werden hüten 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gehütt haben 
du
werdest gehütt haben 
er/sie/es
werde gehütt haben 
wir
werden gehütt haben 
ihr
werdet gehütt haben 
sie/Sie
werden gehütt haben 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
hütte 
du
hüttest 
er/sie/es
hütte 
wir
hütten 
ihr
hüttet 
sie/Sie
hütten 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gehütt 
du
hättest gehütt 
er/sie/es
hätte gehütt 
wir
hätten gehütt 
ihr
hättet gehütt 
sie/Sie
hätten gehütt 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde hüten 
du
würdest hüten 
er/sie/es
würde hüten 
wir
würden hüten 
ihr
würdet hüten 
sie/Sie
würden hüten 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gehütt haben 
du
würdest gehütt haben 
er/sie/es
würde gehütt haben 
wir
würden gehütt haben 
ihr
würdet gehütt haben 
sie/Sie
würden gehütt haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá pravidelného slovesa [hüten]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
hüte; hüt 
ihr
hütt 

Príčastie (Partizip) slovesa pravidelného slovesa [hüten]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
hütend 

Príčastie minulé

ich
gehütt 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Časovanie slovies v nemčine