Nemecká nepravidelné slovesá


sein


Preklad: byť

er ist

er war

er ist gewesennepravidelné sloveso [sein]

- [sein]

ich
bin 
du
bist 
er/sie/es
ist 
wir
sind 
ihr
seid 
sie/Sie
sind 

- [sein]

ich
war 
du
warst 
er/sie/es
war 
wir
waren 
ihr
wart 
sie/Sie
waren 

- [sein]

ich
bin gewesen 
du
bist gewesen 
er/sie/es
ist gewesen 
wir
sind gewesen 
ihr
seid gewesen 
sie/Sie
sind gewesen 

- [sein]

ich
war gewesen 
du
warst gewesen 
er/sie/es
war gewesen 
wir
waren gewesen 
ihr
wart gewesen 
sie/Sie
waren gewesen 

- [sein]

ich
werde sein 
du
wirst sein 
er/sie/es
wird sein 
wir
werden sein 
ihr
werdet sein 
sie/Sie
werden sein 

- [sein]

ich
werde gewesen sein 
du
wirst gewesen sein 
er/sie/es
wird gewesen sein 
wir
werden gewesen sein 
ihr
werdet gewesen sein 
sie/Sie
werden gewesen sein 

- [sein]

ich
sei 
du
seiest; seist 
er/sie/es
sei 
wir
seien 
ihr
seiet 
sie/Sie
seien 

- [sein]

ich
sei gewesen 
du
seiest gewesen; seist gewesen 
er/sie/es
sei gewesen 
wir
seien gewesen 
ihr
seiet gewesen 
sie/Sie
seien gewesen 

- [sein]

ich
werde sein 
du
werdest sein 
er/sie/es
werde sein 
wir
werden sein 
ihr
werdet sein 
sie/Sie
werden sein 

- [sein]

ich
werde gewesen sein 
du
werdest gewesen sein 
er/sie/es
werde gewesen sein 
wir
werden gewesen sein 
ihr
werdet gewesen sein 
sie/Sie
werden gewesen sein 

- [sein]

ich
wäre 
du
wärest 
er/sie/es
wäre 
wir
wären 
ihr
wäret 
sie/Sie
wären 

- [sein]

ich
wäre gewesen 
du
wärest gewesen 
er/sie/es
wäre gewesen 
wir
wären gewesen 
ihr
wäret gewesen 
sie/Sie
wären gewesen 

- [sein]

ich
würde sein 
du
würdest sein 
er/sie/es
würde sein 
wir
würden sein 
ihr
würdet sein 
sie/Sie
würden sein 

- [sein]

ich
würde gewesen sein 
du
würdest gewesen sein 
er/sie/es
würde gewesen sein 
wir
würden gewesen sein 
ihr
würdet gewesen sein 
sie/Sie
würden gewesen sein 

- [sein]

du
sei 
ihr
seid 

- [sein]

ich
seiend 

- [sein]

ich
gewesen 

Způsobová slovesa

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií


Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba