Nemecká nepravidelné slovesá


werden


Preklad: stať sa

er wird

er wurde

er ist gewordennepravidelné sloveso [werden]

- [werden]

ich
werde 
du
wirst 
er/sie/es
wird 
wir
werden 
ihr
werdet 
sie/Sie
werden 

- [werden]

ich
wurde 
du
wurdest 
er/sie/es
wurde 
wir
wurden 
ihr
wurdet 
sie/Sie
wurden 

- [werden]

ich
bin geworden 
du
bist geworden 
er/sie/es
ist geworden 
wir
sind geworden 
ihr
seid geworden 
sie/Sie
sind geworden 

- [werden]

ich
war geworden 
du
warst geworden 
er/sie/es
war geworden 
wir
waren geworden 
ihr
wart geworden 
sie/Sie
waren geworden 

- [werden]

ich
werde werden 
du
wirst werden 
er/sie/es
wird werden 
wir
werden werden 
ihr
werdet werden 
sie/Sie
werden werden 

- [werden]

ich
werde geworden sein 
du
wirst geworden sein 
er/sie/es
wird geworden sein 
wir
werden geworden sein 
ihr
werdet geworden sein 
sie/Sie
werden geworden sein 

- [werden]

ich
werde 
du
werdest 
er/sie/es
werde 
wir
werden 
ihr
werdet 
sie/Sie
werden 

- [werden]

ich
sei geworden 
du
seiest geworden; seist geworden 
er/sie/es
sei geworden 
wir
seien geworden 
ihr
seiet geworden 
sie/Sie
seien geworden 

- [werden]

ich
werde werden 
du
werdest werden 
er/sie/es
werde werden 
wir
werden werden 
ihr
werdet werden 
sie/Sie
werden werden 

- [werden]

ich
werde geworden sein 
du
werdest geworden sein 
er/sie/es
werde geworden sein 
wir
werden geworden sein 
ihr
werdet geworden sein 
sie/Sie
werden geworden sein 

- [werden]

ich
würde 
du
würdest 
er/sie/es
würde 
wir
würden 
ihr
würdet 
sie/Sie
würden 

- [werden]

ich
wäre geworden 
du
wärest geworden 
er/sie/es
wäre geworden 
wir
wären geworden 
ihr
wäret geworden 
sie/Sie
wären geworden 

- [werden]

ich
würde werden 
du
würdest werden 
er/sie/es
würde werden 
wir
würden werden 
ihr
würdet werden 
sie/Sie
würden werden 

- [werden]

ich
würde geworden sein 
du
würdest geworden sein 
er/sie/es
würde geworden sein 
wir
würden geworden sein 
ihr
würdet geworden sein 
sie/Sie
würden geworden sein 

- [werden]

du
werde 
ihr
werdet 

- [werden]

ich
werdend 

- [werden]

ich
geworden 

Způsobová slovesa

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií


Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba