Learniv
▷ Predrítomný čas eat | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  eat  >  Predrítomný čas


Predrítomný čas eat
Preklad: jesť
Nachádzate sa na stránke pre nepravidelné sloveso eat


Predrítomný čas

I have eatenPredrítomný čas (Present Perfect)

I
have eaten 
you
have eaten 
he/she/it
has eaten 
we
have eaten 
you
have eaten 
they
have eaten 


Infinitív

eat

Nepravidelné slovesá