Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas FORCE-FEED | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  force-feed


Nepravidelné sloveso a minulý čas force-feed

Infinitív

force-feed

Minulý čas

force-feed

Príčastie minulé

force-feedSloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

feed

[fi:d]

fed

[fed]

fed

[fed]
Nepravidelné slovesá