Learniv
▷ Predbudúci priebehový fordo / fordoes ** | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  fordo / fordoes **  >  Predbudúci priebehový


Predbudúci priebehový fordo / fordoes **
Nachádzate sa na stránke pre nepravidelné sloveso fordo / fordoes **


Predbudúci priebehový

I will have been fordoing


** Toto sloveso (vo všetkých tvaroch) je zastarané alebo sa používa len v niektorých dialektoch a špeciálnych prípadoch

Predbudúci priebehový (Future perfect continuous)

I
will have been fordoing 
you
will have been fordoing 
he/she/it
will have been fordoing 
we
will have been fordoing 
you
will have been fordoing 
they
will have been fordoing Nepravidelné slovesá