Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas FORECAST | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  forecast


Nepravidelné sloveso a minulý čas forecast

B1 Preklad: predpovedať

Infinitív

forecast

[ˈfɔːkɑːst]

Minulý čas

forecast

[ˈfɔːkɑːst]

Príčastie minulé

forecast

[ˈfɔːkɑːst]


Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

cast

[kɑːst]

cast

[kɑːst]

cast

[kɑːst]


Časovanie nepravidelného slovesa [forecast]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
forecast 
you
forecast 
he/she/it
forecasts 
we
forecast 
you
forecast 
they
forecast 

Prítomný priebehový

I
am forecasting 
you
are forecasting 
he/she/it
is forecasting 
we
are forecasting 
you
are forecasting 
they
are forecasting 

Minulý čas

I
forecast; forecasted 
you
forecast; forecasted 
he/she/it
forecast; forecasted 
we
forecast; forecasted 
you
forecast; forecasted 
they
forecast; forecasted 

Minulý priebehový

I
was forecasting 
you
were forecasting 
he/she/it
was forecasting 
we
were forecasting 
you
were forecasting 
they
were forecasting 

Predrítomný čas

I
have forecast 
you
have forecast 
he/she/it
has forecast 
we
have forecast 
you
have forecast 
they
have forecast 

Predprítomný čas priebehový

I
have been forecasting 
you
have been forecasting 
he/she/it
has been forecasting 
we
have been forecasting 
you
have been forecasting 
they
have been forecasting 

Predminulý

I
had forecast 
you
had forecast 
he/she/it
had forecast 
we
had forecast 
you
had forecast 
they
had forecast 

Predminulý priebehový

I
had been forecasting 
you
had been forecasting 
he/she/it
had been forecasting 
we
had been forecasting 
you
had been forecasting 
they
had been forecasting 

Budúce

I
will forecast 
you
will forecast 
he/she/it
will forecast 
we
will forecast 
you
will forecast 
they
will forecast 

Budúce priebehový

I
will be forecasting 
you
will be forecasting 
he/she/it
will be forecasting 
we
will be forecasting 
you
will be forecasting 
they
will be forecasting 

Predbudúci

I
will have forecast 
you
will have forecast 
he/she/it
will have forecast 
we
will have forecast 
you
will have forecast 
they
will have forecast 

Predbudúci priebehový

I
will have been forecasting 
you
will have been forecasting 
he/she/it
will have been forecasting 
we
will have been forecasting 
you
will have been forecasting 
they
will have been forecasting 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [forecast]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would forecast 
you
would forecast 
he/she/it
would forecast 
we
would forecast 
you
would forecast 
they
would forecast 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be forecasting 
you
would be forecasting 
he/she/it
would be forecasting 
we
would be forecasting 
you
would be forecasting 
they
would be forecasting 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have forecast 
you
would have forecast 
he/she/it
would have forecast 
we
would have forecast 
you
would have forecast 
they
would have forecast 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been forecasting 
you
would have been forecasting 
he/she/it
would have been forecasting 
we
would have been forecasting 
you
would have been forecasting 
they
would have been forecasting 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [forecast]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
forecast 
you
forecast 
he/she/it
forecast 
we
forecast 
you
forecast 
they
forecast 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
forecast; forecasted 
you
forecast; forecasted 
he/she/it
forecast; forecasted 
we
forecast; forecasted 
you
forecast; forecasted 
they
forecast; forecasted 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had forecast 
you
had forecast 
he/she/it
had forecast 
we
had forecast 
you
had forecast 
they
had forecast 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [forecast]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
forecast 
you
Let´s forecast 
he/she/it
forecast 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [forecast]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
forecasting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
forecast; forecasted 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá