LEARNIV.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  forehear


Nepravidelné sloveso a minulý čas forehear

Infinitív

forehear

Minulý čas

foreheard

Príčastie minulé

foreheard

   
   


Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

hear

[hɪə]

heard

[hɜːd]

heard

[hɜːd]
Nepravidelné slovesá