Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas FORELIE ** | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  forelie


Nepravidelné sloveso a minulý čas forelie **

Infinitív

forelie **

Minulý čas

forelay

Príčastie minulé

forelain

forelien ** Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
** Toto sloveso (vo všetkých tvaroch) je zastarané alebo sa používa len v niektorých dialektoch a špeciálnych prípadoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

lie

[laɪ]

lay

[leɪ]

lain
lien

[leɪn]
[laɪn]
Nepravidelné slovesá