Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas FOREREAD | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  foreread


Nepravidelné sloveso a minulý čas foreread

Infinitív

foreread

Minulý čas

foreread

Príčastie minulé

foreread

forereaden ** Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

read

[riːd]

read

[red]

read
readen

[red]
[riːdn]
Nepravidelné slovesá