Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas FORFRET | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  forfret


Nepravidelné sloveso a minulý čas forfret

Infinitív

forfret

Minulý čas

forfretted

Príčastie minulé

forfretted

forfrettenSloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

eat

[iːt]

ate

[et]
[eɪt]

eaten

[i:tn]
Nepravidelné slovesá