Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas FORLEAVE | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  forleave


Nepravidelné sloveso a minulý čas forleave

Infinitív

forleave

Minulý čas

forleft

Príčastie minulé

forleft

forlaft ** Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

leave

[liːv]

left

[left]

left
laft

[left]
[left]
Nepravidelné slovesá