Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas FORLEND ** | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  forlend


Nepravidelné sloveso a minulý čas forlend **

Infinitív

forlend **

Minulý čas

forlent

Príčastie minulé

forlent** Toto sloveso (vo všetkých tvaroch) je zastarané alebo sa používa len v niektorých dialektoch a špeciálnych prípadoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

lend

[lend]

lent

[lent]

lent

[lent]
Nepravidelné slovesá