LEARNIV.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  forlie


Nepravidelné sloveso a minulý čas forlie **

Infinitív

forlie **

Minulý čas

forlay

Príčastie minulé

forlain

forlien ** Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
** Toto sloveso (vo všetkých tvaroch) je zastarané alebo sa používa len v niektorých dialektoch a špeciálnych prípadoch


   
   


Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

lie

[laɪ]

lay

[leɪ]

lain
lien

[leɪn]
[laɪn]
Nepravidelné slovesá